Poczta UwB Facebook
 

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Pedagogika Uniwersytetu 
w Białymstoku zawiadamiają o publicznej obronie rozprawy doktorskiej 
mgr Anny Chańko-Kraszewskiej

Temat dysertacji:  

Modele i uwarunkowania (re)adaptacji kobiet do warunków izolacji więziennej

Załącznik

Czytaj dalej...

Z radością informujemy, że dr hab. Alicja Korzeniecka-Bondar, prof. UwB i dr Tomasz Prymak otrzymali dofinansowanie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) w ramach „programu wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej - oferta wyjazdowa 2022-2023” na realizację wizyty studyjnej na Uniwersytecie w Patras w Grecji (Department of Educational Sciences and Early Childhood Education). Celem wizyty jest rozpoznanie doświadczeń opiekunów i studentów kierunków przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach i klasach I – III dotyczących mocnych i słabych stron praktyk studenckich.
Gratulujemy i życzymy owocnych rezultatów z tej współpracy!

Czytaj dalej...

Pracownicy Zakładu Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku 31 maja 2022 r. zorganizowali Seminarium  Naukowo-Dydaktyczne nt. Przygotowanie studentów do zawodu nauczyciela przedszkola  i edukacji wczesnoszkolnej – konteksty teoretyczne i praktyczne.

W ramach seminarium miała miejsce uroczystość podpisania porozumienia o współpracy między Społeczną Szkołą Podstawową Polskiego Towarzystwa Oświatowego nr 4 w Białymstoku reprezentowaną przez Dyrektor Ewę Teresę Obuchowską a Wydziałem Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku reprezentowanym przez Dziekana prof. dr hab. Mirosława Sobeckiego.

Czytaj dalej...

Mobilność międzynarodowa uczniów szkół średnich, funkcjonowanie Planetarium i Obserwatorium UwB oraz oferta Wydziału Nauk o Edukacji skierowana do uczniów i nauczycieli – to tematy Forum Dyrektorów Szkół UwB, które odbyło się we wtorek, 7 czerwca 2022 r., tym razem na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku. To tu spotkali się dyrektorzy szkół średnich m.in. z Białegostoku, Suwałk, Czyżewa, Sokółki i Czartajewa, którzy mieli możliwość uzyskania wielu praktycznych informacji odnośnie warunków i zasad związanych z uznawalnością efektów uczenia się uczniów osiągniętych w okresach nauki za granicą.

Czytaj dalej...

Na podstawie § 12 ust. 3 Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku uprzejmie informuję, że na wniosek Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu w Białymstoku ogłaszam dzień 17 czerwca 2022 roku dniem rektorskim z obowiązkiem odpracowania.

Dzień rektorski nie dotyczy studentów Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie.
Wydziału Ekonomiczno-lnformatycznego.

prof. dr hab. Robert W. Ciborowski
rektor Uniwersytetu w Białymstoku

Czytaj dalej...