Poczta UwB Facebook
 

Z dumą informujemy, że Profesor Marek Konopczyński otrzymał z rąk Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Wojewoda przedstawił Profesora jako wybitnego opozycjonistę w PRL, działacza Solidarności i KOR-u oraz autora słynnej akcji opozycji w 1979 roku  w czasie wizyty Papieża na krakowskich Błoniach.

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości, ustanowiony w 2018 r., jest nagrodą przyznawaną na  pamiątkę  stulecia  odrodzenia  Państwa Polskiego obywatelom polskim którzy od czasu odzyskania niepodległości przez Państwo Polskie w 1918 r. przyczyniali się do budowania i wzmacniania suwerenności, niepodległości, kulturowej  tożsamości  i materialnej  pomyślności  Rzeczypospolitej.

Gratulujemy serdecznie!

Czytaj dalej...

Miło nam poinformować, że Wydział Nauk o Edukacji (na zaproszenie prof. Kamili Budrowskiej) był współorganizatorem PIASA (The Polish Institute of Arts and Sciences of America) 8th World Congress on Polish Studies pod hasłem ‘Pogranicza’. Ponad 60 naukowców z całego świata, reprezentujących między innymi historię, literaturoznawstwo, językoznawstwo, ekonomię, politologię, stosunki międzynarodowe i prawo, obradowało na naszym Wydziale w dniach 10 - 12 czerwca 2022 r. Wykład plenarny wygłosiła dr hab. Aleksandra Hnatiuk – badaczka i tłumaczka ukraińskiej literatury pięknej, promotorka ukraińskiej kultury w Polsce i polskiej w Ukrainie. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa prac dokumentujących 80-lecie istnienia PIASA. Serdecznie dziękujemy wszystkim pracownikom naszego Wydziału zaangażowanym w organizację tego wydarzenia: dr hab. Marzannie Morozewicz, prof. UwB, dr Marcie Kowalczuk-Walędziak, dr Dorocie Świdzińskiej, Tomaszowi Krynickiemu, Robertowi Jaroszewicz oraz Mieczysławowi Rabiczko.
 

Czytaj dalej...

Miło nam poinformować, że w dn. 23 czerwca 2022 r. na naszym Wydziale gościła Khánh Pham Thi Nguyêt z Nong Lam University (Ho Chi Minh City, Wietnam), która zaprezentowała ofertę edukacyjną Uniwersytetu w Nong Lam w zakresie kształcenia nauczycieli. Podczas spotkania z dr Martą Kowalczuk-Walędziak - prodziekan NoE ds. współpracy międzynarodowej - ustalono harmonogram wspólnych działań dydaktycznych i badawczych na rok. akad. 2022/2023.
 

Czytaj dalej...

W dniu 25.06.2022 r. studenci i wykładowcy z Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu w Kłajpedzie, Uniwersytetu w Malmö oraz Latvian Christian Academy przyjechali na szkołę letnią będącą zakończeniem 3 letniego Projektu „SP YOUNG: Social Professions For Supporting Youth In A European Solidarity Context”.

Czytaj dalej...