Poczta UwB Facebook
 

Z przyjemnością informujemy, że został rozstrzygnięty konkurs ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), i projekt zgłoszony przez nasz Uniwersytet, został zakwalifikowany do finansowania i realizacji. Projekt o nazwie:Zwiększenie kompetencji kadry dydaktycznej Uniwersytetu w Białymstoku z zakresu projektowania uniwersalnego” (POWR.03.04.00-00-KP15/21), będzie realizowany w okresie: 01.10.2021 r. – 28.02.2023 r. Wartość projektu opiewa na sumę: 1 037 127,51 PLN (z czego 1 000 527,51 PLN zostanie dofinansowana ze środków UE). Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji dydaktycznych w zakresie projektowania uniwersalnego kadry dydaktycznej Uniwersytetu w Białymstoku poprzez udział w m.in. szkoleniach, wizytach studyjnych, seminarium metodycznym. Grupę docelową projektu stanowi: 134 pracowników dydaktycznych 9 Wydziałów Uniwersytetu w Białymstoku, nauczycieli akademickich, którzy chcą rozwinąć swoje kompetencje z zakresu projektowania uniwersalnego i wprowadzić elementy projektowania uniwersalnego do realizowanego programu kształcenia.

Czytaj dalej...


Informujemy, że wymienione instytucje oferują studentom, pracownikom oraz doktorantom UwB wsparcie psychologiczne i psychiczne w ramach NFZ:

NZOZ Ośrodek Psychoterapii Meandra
Kujawska 53/1, 15-548 Białystok
http://www.bialystok-psychoterapia.pl

Centrum Zdrowia Psychicznego Leszczynowa W. Magnuszewski
http://www.leszczynowa.pl/

Centrum Zdrowia Psychicznego Staszica
http://www.centrumstaszica.bialystok.pl/

NZOZ Brama-Medica Poradnia Zdrowia Psychicznego – Psychiatra
https://www.psychiatra.lekarz-na-nfz.pl/podlaskie/bialystok/nzoz-brama-medica-poradnia-zdrowia-psychicznego/

NZOZ Vita Diabetica Małgorzata Buraczyk
http://vita-diabetica.pl/

Poradnia Zdrowia Psychicznego – Psychiatra
https://placowki.mp.pl/unit/index.html?id=599733
 

Czytaj dalej...

Kolegium Dziekańskie oraz Katedra Pedagogiki Specjalnej
i Działań Twórczych
mają zaszczyt zaprosić pracowników i studentów na wykład
prof. dr hab. Zenona Gajdzicy
pt. Problem dezaktualizacji narzędzia w badaniach podłużnych - kilka uwag na marginesie badań własnych nad edukacja włączająca uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną

Wykład odbędzie się 18 października 2021, godz. 10.15 w Auli im. Janusza Korczaka

Czytaj dalej...