Poczta UwB Facebook
 

W listopadzie 2022 roku pracownicy naszego Wydziału (razem z reprezentantami innych jednostek UwB) doskonalili swoje kompetencje w zakresie projektowania uniwersalnego, podczas kilkudniowej wizyty studyjnej w Dublinie. Uczestnicy odbyli kilkanaście spotkań z ekspertami w projektowaniu uniwersalnym, a także mieli możliwość obserwowania dobrych praktyk w tym zakresie w różnych instytucjach edukacyjnych (i nie tylko). Wizyta odbyła się w ramach projektu  „Zwiększenie kompetencji kadry dydaktycznej Uniwersytetu w Białymstoku z zakresu projektowania uniwersalnego” (POWR.03.04.00-00-KP15/21), realizowanego na UwB a koordynowanego przez dr. hab. Tomasza Bajkowskiego, prof. UwB - prodziekana NoE ds. dydaktyki.

Czytaj dalej...

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Pedagogika Uniwersytetu 
w Białymstoku zawiadamiają o publicznej obronie rozprawy doktorskiej
MSc Hao Lulu

Temat dysertacji:
„A Study on the  Intercultural Competence of English Majors 
in Chinese Universities”

Czytaj dalej...

Zakład Pedagogiki Społecznej, Wydział Nauk o Edukacji UwB wraz z Naukowym Kołem Mentoringu i Wolontariatu działającym przy Katedrze Pedagogiki Porównawczej

Zapraszają na Seminarium naukowo-badawcze pt. Wolontariat studencki jako forma samodoskonalenia. Rozwój osobisty, społeczny i zawodowy

6 grudnia 2022 w godz. 9:30–13:00

Aula im. Janusza Korczaka (Budynek C) Wydziału Nauk o Edukacji UwB, ul. Świerkowa 20

Czytaj dalej...

Dr Emilia Jakubowska, autorka rozprawy doktorskiej pt. Wychowanie obywatelskie w procesie edukacji wczesnoszkolnej napisanej pod naukowym kierunkiem promotor dr hab. Elżbiety Jaszczyszyn, prof. UwB oraz promotor pomocniczej dr Joanny E. Dąbrowskiej zajęła I miejsce w konkursie, na najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską poświęconą społeczeństwu obywatelskiemu, zorganizowanym przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Uroczysta Gala odbyła się w Warszawie 24 listopada 2022 roku. Nagrodę laureatom wręczali Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotr Gliński oraz Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności Wojciech Kaczmarczyk.

Serdecznie gratulujemy!

Czytaj dalej...