Facebook
 
Czytaj dalej...

Dr Marta Kowalczuk-Walędziak została powołana (na podstawie par. 2 ust. 4 pkt. 2 Zasad powoływania i współpracy z ekspertami zewnętrznymi NAWA) na eksperta Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej do oceny i recenzowania wniosków w następujących obszarach: mobilność krótkookresowa, programy dla studentów, umiędzynarodowienie uczelni.

Czytaj dalej...

Prof. dr hab. Robert Ciborowski, Rektor elekt wręczył dziś (30.06.2020) powołania dziekanom. Nominację na Dziekana Wydziału Nauk o Edukacji odebrał prof. dr hab. Mirosław Sobecki.

Profesor od początku drogi naukowej związany jest ze środowiskiem Uniwersytetu w Białymstoku. W roku 2019 uzyskał tytuł profesora nauk społecznych. Obecnie kieruje Katedrą Studiów Społecznych i Edukacyjnych. Jest członkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, redaktorem naczelnym kwartalnika „Kultura i Edukacja" (od 2017 r.).

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia!

Czytaj dalej...

Dr hab. Wioleta Danilewicz, prof. UwB w piątek 26 czerwca 2020 r. została wybrana do Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk jako specjalista. Jest czwartym, obok prof. dr hab. Jerzego Nikitorowicza, prof. dr hab. Marka Konopczyńskiego i prof. dr hab. Mirosława Sobeckiego, członkiem Komitetu z naszego Wydziału w kadencji 2020-2024

W skład sekcji subdyscyplinarnych KNP PAN weszli prof. dr hab. Agata Cudowska oraz dr hab. Krzysztof Sawicki.

Naszym Koleżankom i Koledze serdecznie gratulujemy.

Czytaj dalej...

Katedra Historii i Teorii Wychowania

Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku

ma zaszczyt zaprosić na VIII Ogólnopolską Konferencję Naukową

„DZIECKO W HISTORII

– MIĘDZY GODNOŚCIĄ A ZNIEWOLENIEM”

organizowaną w dniach 19-20 października 2020 roku w Białymstoku z okazji

40-lecia Katedry/Zakładu Historii Wychowania  (1980-2020)

Akcentując wątek jubileuszowy, zamierzamy zaprosić Państwa do kolejnej dysputy i refleksji akademickiej poświęconej godności osobowej, osobowościowej i osobistej dziecka w sytuacji zniewolenia, utraty wolności, swobody – całkowitej zależności od innych.

Szczegółowe informacje dotyczące Konferencji oraz kwestii organizacyjnych znajdują się w załącznikach oraz na stronie internetowej konferencji http://dzieckowhistorii.uwb.edu.pl/

Serdecznie zapraszamy

Organizatorzy Konferencji

Czytaj dalej...