Wydziałowa Komisja Wyborcza
Wydziału Nauk o Edukacji
Uniwersytetu w Białymstoku

OGŁOSZENIE

Zapraszamy na zebranie wyborcze przedstawicieli 
do Rady Wydziału w grupie Pracowników 
niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy
 
na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku 
które odbędzie się dnia 
17 października  2019 roku czwartek) o godz. 10.00 
w sali nr C 02 (mała aula budynek C)

 

Czytaj dalej...

Wydziałowa Komisja Wyborcza 
Wydziału Nauk o Edukacji
Uniwersytetu w Białymstoku

OGŁOSZENIE

Zapraszamy na zebranie wyborcze przedstawicieli 
do Rady Wydziału w grupie niesamodzielnych nauczycieli akademickich zatrudnionych 

na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku 
jako podstawowym miejscu pracy 
które odbędzie się dnia 
17 października  2019 roku (czwartek) o godz. 09.00 
w sali nr C 02 (mała aula budynek C)

Czytaj dalej...

Uniwersytet w Białymstoku we współpracy z instytucjami partnerskimi: Uniwersytet Warszawski, Malmo Universitet (Szwecja), Latvijas Kristiga Akademija (Łotwa), Klaipedos Universitetas (Litwa) otrzymał finansowanie z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ (Szkolnictwo Wyższe, Partnerstwa Strategiczne) na realizację projektu „Social Professions for Supporting Youth in a European Solidarity Context”.

Realizatorzy projektu w ciągu 35 miesięcy opracują i przetestują anglojęzyczny moduł kształcenia na studiach z pedagogiki i pracy socjalnej do pracy z młodzieżą w globalizującym się społeczeństwie (od szeroko pojętej edukacji po interwencje resocjalizacyjne).  W ramach projektu będą zrealizowane międzynarodowe badania porównawcze na temat sytuacji młodzieży, ponadto zostaną opracowane: program kształcenia, podręcznik i antologia tekstów dla studentów. Ukoronowaniem projektu będzie Letnia Szkoła która odbędzie się w lipcu 2022 w Białymstoku.

Osobą kierującą pracami przygotowawczymi oraz koordynatorem projektu jest dr hab. Krzysztof Sawicki z naszego Wydziału.

Czytaj dalej...