Uniwersytet w Białymstoku we współpracy z instytucjami partnerskimi: Uniwersytet Warszawski, Malmo Universitet (Szwecja), Latvijas Kristiga Akademija (Łotwa), Klaipedos Universitetas (Litwa) otrzymał finansowanie z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ (Szkolnictwo Wyższe, Partnerstwa Strategiczne) na realizację projektu „Social Professions for Supporting Youth in a European Solidarity Context”.

Realizatorzy projektu w ciągu 35 miesięcy opracują i przetestują anglojęzyczny moduł kształcenia na studiach z pedagogiki i pracy socjalnej do pracy z młodzieżą w globalizującym się społeczeństwie (od szeroko pojętej edukacji po interwencje resocjalizacyjne).  W ramach projektu będą zrealizowane międzynarodowe badania porównawcze na temat sytuacji młodzieży, ponadto zostaną opracowane: program kształcenia, podręcznik i antologia tekstów dla studentów. Ukoronowaniem projektu będzie Letnia Szkoła która odbędzie się w lipcu 2022 w Białymstoku.

Osobą kierującą pracami przygotowawczymi oraz koordynatorem projektu jest dr hab. Krzysztof Sawicki z naszego Wydziału.

Czytaj dalej...

  

 

Dr Marta Kowalczuk-Walędziak, na zaproszenie Komisji Europejskiej, wzięła udział w drugim europejskim szczycie na temat edukacji poświęconym profesji nauczycielskiej „Teachers first: excellence and prestige for the European Education Area”, który odbył się w Brukseli 26 września 2019 roku. Gospodarzem spotkania był Tibor Navracsics, Komisarz UE ds. Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu. 

W spotkaniu wzięło udział ponad 800 osób, w tym ministrowie edukacji, badacze, nauczyciele, przedstawiciele organizacji pozarządowych i politycy oświatowi, którzy podczas paneli dyskusyjnych i warsztatów wspólnie zastanawiali się nad kondycją profesji nauczycielskiej, możliwymi sposobami modyfikacji programów kształcenia i rozwoju zawodowego nauczycieli, współpracą międzynarodową nauczycieli w ramach programu Erasmus+. W trakcie spotkania zaprezentowano także Monitor Kształcenia i Szkolenia 2019, w którym dokonano analizy postępów w realizacji celów UE w zakresie kształcenia i szkolenia. 

Więcej informacji nt. szczytu https://ec.europa.eu/education/summit_en

Czytaj dalej...