https://uwb.edu.pl/nowosci/aktualnosci/potrzebne-wsparcie-na-leczenie-dr-karola-szafranka/ba974098

Nawet najmniejsze kwoty można wrzucić do skarbonki znajdującej się w pokoju A01 do końca stycznia 2020.

Zebrane środki zostaną przekazane na indywidualne konto leczenia Dr. Karola Szafranka.

Gorąco zachęcamy do wsparcia!

  

Czytaj dalej...

W ramach projektu badawczego w konkursie PRELUDIUM NCN pt. „Zasoby odpornościowe młodzieży nieprzystosowanej społecznie” (https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?s=10377) dr Karol Konaszewski, dr hab. Małgorzata Niesiobędzka, prof. UwB i dr Marcin Kolemba opublikowali artykuły z Impact Factor.

1. Konaszewski, K., Niesiobędzka, M., & Kolemba, M. (2019). Social and personal resources and adaptive and non-adaptive strategies for coping with stress in a group of socially maladjusted youths. “European Journal of Criminology”. Impact Factor = 2.211. Artykuł pod linkiem: https://doi.org/10.1177/1477370819895977

2. Konaszewski, K., Kolemba, M., & Niesiobędzka, M. (2019). Resilience, sense of coherence and self-efficacy as predictors of stress coping style among university students. „Current Psychology”, 1-11. Impact Factor = 1.468. Artykuł pod linkiem:

https://link.springer.com/article/10.1007/s12144-019-00363-1

Czytaj dalej...

Akademia Trzeciego Wieku, to program działań edukacyjnych adresowany do osób w wieku 60+ z województwa podlaskiego. Jego celem jest wspieranie aktywizacji i integracji seniorów, odkrywanie pasji, rozwijanie zainteresowań, doskonalenie umiejętności. Uczestnicy projektu biorą udział w bezpłatnych wykładach i warsztatach, koncertach, wycieczkach. Proponowane zajęcia realizowane są przez pracowników Uniwersytetu w Białymstoku, przede wszystkim Wydziału Nauk o Edukacji. Merytoryczną opiekę nad przebiegiem projektu sprawują koordynatorzy: dr hab. Wioleta Danilewicz, prof. UwB, dr hab.  Tomasz Sosnowski

adres strony: http://www.atw.uwb.edu.pl/

Z przyjemnością prezentujemy wypowiedzi uczestników I tury projektu w filmie zrealizowanym przez Podlaską Akademicką Telewizję Internetową (PATI) https://www.youtube.com/watch?v=FBod1hB8Ld0

 

 

Czytaj dalej...

Doktor Łukasz Kalisz uzyskał wyróżnienie za pracę doktorską w międzynarodowym Konkursie na najlepszą pracę naukową, projektową lub popularyzatorską dotyczącą Wileńszczyzny. Dyplomem została także uhonorowana Pani Promotor Profesor dr hab. Elwira Jolanta Kryńska. Wręczenie dyplomów i nagród finansowych odbyło się 6 stycznia 2020 roku w Domu Kultury Polskiej w Wilnie podczas uroczystego Walnego Zebrania Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy.

Czytaj dalej...