Facebook
 
Czytaj dalej...

Drodzy Studenci,  

w związku z sytuacją pandemiczną w kraju, zapraszam wszystkich chętnych studentów do pracy w ramach wolontariatu. Chcemy wspomagać - w przypadku zaistnienia braków kadrowych – działania w Domach Pomocy Społecznej w naszym województwie.  W zależności od potrzeb w poszczególnych DPS-ach, może być zapotrzebowanie na wolontariuszy do realizacji zadań: pielęgnacyjno-opiekuńczych, terapeutycznych, związanych z organizacją czasu wolnego, terapii zajęciowej, czynności porządkowych i pomocniczych, kucharskich, czy też związanych z elementarnym wsparciem psychologicznym.

Chcemy stworzyć bazę studentów - wolontariuszy, skłonnych do podjęcia się takiej pracy. Utworzona baza powinna zawierać imię i nazwisko osoby chętnej do zaangażowania się do pomocy w formie wolontariatu oraz dane do kontaktu (telefon, e-mail).

Domy Pomocy Społecznej, które będą korzystały z usług wolontariuszy zobligowane będą m.in. do zgłoszenia takiej  osoby do ubezpieczenia zdrowotnego (w przypadku, jeżeli nie podlegają takiemu ubezpieczeniu z innego tytułu), jak również stosowania się do zapisów Działu III – Wolontariat,  Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 688).

Koordynatorem działań z ramienia Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku jest mgr Joanna Gregorczuk (j.gregorczuk@uwb.edu.pl).

Osoby zainteresowane prosimy o bezpośredni kontakt z koordynatorem działań.

Dziekan Wydziału Nauk o Edukacji

   prof. dr hab. Mirosław Sobecki

Czytaj dalej...