Poczta UwB Facebook
 
Strona główna / Wydział / O Wydziale
O wydziale Nauk o Edukacji

Historia Wydziału Nauk o Edukacji (dawniej Pedagogiki i Psychologii) sięga czasów, gdy praca naukowa  i dydaktyczna pedagogów i psychologów była prowadzona w ramach Wydziału Humanistycznego Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku.

Od 1972 roku rozpoczęliśmy kształcenie na poziomie magisterskim. Samodzielność Wydział Nauk o Edukacji uzyskał w 1977 roku. Od 1997 roku istniejemy w strukturze Uniwersytetu w Białymstoku.

Dorobek Wydziału i jego ranga zostały potwierdzone przyznaniem prawa do nadawania stopnia doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki  w roku 1995  oraz uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Pierwsza obrona pracy doktorskiej na Wydziale Nauk o Edukacji odbyła się w 1997 roku. Procedowane jest pierwsze postępowanie w  sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.

Do 2017 r. na Wydziale obroniono 58 rozprawy doktorskie, a 13 przewodów jest otwartych.

Od 1 października 2019 r. w związku ze zmianą struktury organizacyjnej uczelni Wydział Pedagogiki i Psychologii zmienił nazwę na Wydział Nauk o Edukacji.

W skład Wydziału wchodzą:   


Na Wydziale Nauk o Edukacji w roku akademickim 2020/2021 zatrudnionych jest 117 osób, w tym:

  89 pracowników naukowo-dydaktycznych,
  19 pracowników administracji,
  9 pracowników obsługi.

W roku akademickim 2020/2021 na naszym Wydziale studiuje ponad 1500 studentów.