Poczta UwB Facebook
 
Strona główna / Wydział / Nowości wydawnicze / Publikacje PDF
I. Dychawy-Rosner, K. Sawicki (ed.), Youth Work Reader - Issues and Contexts, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2022

 

K.Sawicki, R. Ćwikowski, A. Chańko, Dylematy i wyzwania współczesnej resocjalizacji

 

J. Uszyńska-Jarmoc, M. Bilewicz, Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży - Teoria i badania

 

J. Uszyńska-Jarmoc, K. Nadachewicz, Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży - Praktyka edukacyjna

 

J. Uszyńska-Jarmoc, B. Kunat, J. Mantur, "Zdolny, ale jak? (Auto)diagnoza zdolności i uzdolnień uczniów"

 

J. Nikitorowicz, J. Muszyńska, B. Boćwińska- Kiluk, " Od wielokulturowości miejsca do międzykulturowości relacji społecznych. Współczesne strategie kreowania przestrzeni życia jednostki"

 

T.Bajkowski,K. Sawicki, U. Namiotko "Diagnostyka i metodyka psychopedagogiczna w warunkach wielokulturowości"

  

B.Dudel, M. Kowalczuk-Walędziak, K. M. Łogwiniuk, K. Szorc, U.Wróblewska "INNOWACJE w teorii i praktyce edukacyjnej na przykładzie województwa podlaskiego"

 

J. Uszyńska-Jarmoc, B. Kunat, M.J. Tarasiuk, Sukcesy uczniów zdolnych. Fakty-narracje-interpretacje, Wyd. CKU, Białystok 2014

 

K. Sawcki i K. Konaszewski "Środowiskowy wymiar niedostosowania Teorie – badania – praktyka"

  

K.Czykier - "Audiowizualne doświadczanie świata. Kontekst międzypokoleniowy"

  

J. Uszyńska-Jarmoc, B. Dudel (red.) "Social Contexts of Child Development"

  

J. Nikitorowicz, M. Sobecki, W. Danilewicz, J. Muszyńska, D. Misiejuk, T. Bajkowski "Kompetencje do komunikacji międzykulturowej w aspekcie wielokulturowości regionu i procesów migrcyjnych"