Poczta UwB Facebook
 
Strona główna / Studenci / Aktualności
Kalendarz egzaminów dyplomowych
Informacje dotyczące egzaminów dyplomowych
  1. Praca dyplomowa jest składana jedynie w wersji elektronicznej w systemie APD.
  2. Podpisane oświadczenie antyplagiatowe należy wgrać do systemu APD, a oryginał dokumentu dostarczyć:
  1. w przypadku obrony zdalnej przesłać listem na adres:

Wydział Nauk o Edukacji UwB

ul. Świerkowa 20

15-328 Białystok

z dopiskiem studia stacjonarne/niestacjonarne)

  1. w przypadku obron na Wydziale: przekazać przewodniczącemu komisji w dniu obrony.
    (oświadczenie antyplagiatowe)
  1. Informacje do suplementu ukończenia studiów o: przynależności do kół naukowych, działalności w organizacjach studenckich (dotyczy aktywności na Uniwersytecie w Białymstoku) należy przesłać drogą mailową do właściwego dziekanatu do dnia 25.06.2020.
  2. Dokonanie opłaty za dyplom w wysokości 60 zł. na indywidualne konto w systemie USOSweb (zakładka płatności, należności nieopłacone, rodzaj opłaty – inne- za wydanie dyplomu ukończenia studiów). Uwaga – każdy student posiada unikatowy numer konta
  3. Kartę obiegową należy dostarczyć przy odbiorze dyplomu (karta obiegowa).
  4. Od roku akademickiego 2019/20 nie wymagane są zdjęcia do dyplomu.
WAŻNOŚĆ LEGITYMACJI STUDENCKICH ELS

Zgodnie z aktualnymi przepisami (Dz. U z 2020 r., poz. 695 art. 63)  w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności.

Warsztaty Edukacji Międzykulturowej on-line dla Studentek i Studentów. Zapraszamy do udziału!

 

Studenci Wydziału Nauk o Edukacji uczestniczą w Warsztatach Edukacji Międzykulturowej „Między Innymi” Narodowej Agencji Programu Erasmus Plus oraz Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, które odbywają się on-line z wykorzystaniem interaktywnych form pracy.

Druga edycja warsztatów rozpocznie się dnia  28.04.2020

Osoby, które chciałyby uczestniczyć w działaniu, a nie deklarowały swojego udziału w ubiegłym semestrze prosimy o kontakt z koordynatorem wydziałowym do dnia 22.04.20 (włącznie): dr Anna Młynarczuk-Sokołowska (a.mlynarczuk-sokolowska@uwb.edu.pl).

Więcej nt. Warsztatów „Między Innymi”

Organizatorzy

    

 

34567
Strona 5 z 16