Poczta UwB Facebook
 
Strona główna / Studenci / Aktualności
Informacje dotyczące obron 2021
 1. Praca dyplomowa wgrywana jest jedynie do systemu APD (nie jest wymagana wersja papierowa)
 2. Podpisane oświadczenie antyplagiatowe należy wgrać do systemu APD, a oryginał dokumentu dostarczyć
 1. w przypadku obrony zdalnej dostarczyć osobiście lub przesłać listem na adres na 5 dni przed planowaną obroną:

Wydział Nauk o Edukacji UwB
ul. Świerkowa 20
15-328 Białystok

(z dopiskiem studia stacjonarne p. nr 8 /niestacjonarne p. nr 17)

 1. w przypadku obron na Wydziale przekazać przewodniczącemu komisji w dniu obrony
 1. Informacje do suplementu ukończenia studiów o: przynależności do kół naukowych, działalności w organizacjach studenckich (dotyczy aktywności na Uniwersytecie w Białymstoku) należy przesłać drogą mailową do właściwego dziekanatu do dnia 25.06.2021.
 2. Dokonanie opłaty za Dyplom w wysokości 60 zł. na konto w systemie USOSweb (zakładka płatności, należności nieopłacone, rodzaj opłaty – inne- za wydanie dyplomu ukończenia studiów) DOTYCZY TYLKO STUDENTÓW I STOPNIA
 3. Od roku akademickiego 2020/2021 obowiązuje elektroniczna karta obiegowa.
  Elektroniczna karta obiegowa potwierdza rozliczenie studenta z Biblioteką Pedagogiczną oraz Kwesturą i generowana jest w momencie przystąpienia studenta do obrony.
  Weryfikacja tych danych odbywa się poprzez USOS-web BEZ UDZIAŁU STUDENTA
  .
 4. Zdjęcia do dyplomu nie są wymagane (obowiązują nowe druki dyplomów, na których nie ma zdjęć).
KONKURS NA LOGO KOŁA NAUKOWEGO

Drodzy Studenci!

W związku ze zbliżającą się zmianą nazwy Koła Naukowego Pedagogiki Resocjalizacyjnej, serdecznie zapraszamy Was do udziału w konkursie na logo pod nową nazwą – Koło Naukowe Twórczej Resocjalizacji „Tabula Rasa”.

Do konkursu zapraszamy studentów zarówno I jak i II stopnia.

Zdjęcie pracy konkursowej należy dostarczyć na adres e-mail: kolouwb.reso@gmail.com

wraz z czytelnie wypełnioną Kartą Zgłoszeniową (skan podpisanego Załącznika nr 1 Regulaminu Konkursu) w tytule wiadomości wpisując: „konkurs na logo”.

Konkurs trwa od 07.05.2021r. do 31.05.2021r.

Na wygraną osobę czeka pakiet 5 książek o tematyce resocjalizacyjnej.

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa znajdują się w załącznikach.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!

Regulamin konkurs

Załącznik nr 1 - Karta zgłoszeniowa

Plakat

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk

Po raz kolejny mam przyjemność zaprosić studentów Państwa Uczelni do wzięcia udziału w „Konkursie na najlepszą pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk". Konkurs organizowany jest już po raz czternasty. Poprzednie edycje cieszyły się dużym zainteresowaniem autorów prac licencjackich, magisterskich, inżynierskich oraz słuchaczy studiów podyplomowych, do których konkurs jest adresowany. Zwycięzcy konkursu mieli możliwość publicznej prezentacji swoich prac, a tym samym podzielenia się oryginalnymi i innowacyjnymi pomysłami oraz wynikami badań. Mimo trudnej sytuacji epidemicznej, podjąłem decyzję o kontynuacji tego cieszącego się niesłabnącą popularnością konkursu. Celem, jaki przyświeca mi przy jego ogłaszaniu, jest popularyzowanie tematyki związanej z Ełkiem, umożliwienie autorom pracy promowania ich osiągnięć a także zachęcanie do podejmowania nowatorskich prac naukowo - badawczych poświeconych naszemu miastu. Jestem przekonany, że konkurs może pomóc w wyborze tematu pracy tym, którzy się jeszcze na konkretny temat nie zdecydowali. Do udziału w konkursie zapraszam autorów prac licencjackich, magisterskich, inżynierskich, doktorskich oraz słuchaczy studiów podyplomowych. W tegorocznym budżecie na nagrody w konkursie przeznaczono 10.000 zł. Prace należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Ełku (ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk). 

Rekrutacja Erasmus+

Drodzy studenci!

W dniu 14 kwietnia o godz. 9.00 odbędzie się rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2021/22.

Procedura rekrutacyjna składa się z dwóch etapów:

1. Złożenie dokumentów (w języku polskim), w tym:

 • formularz zgłoszeniowy,
 • dokument poświadczający średnią ocen z roku akademickiego poprzedzającego rok rekrutacji (do uzyskania w dziekanacie),
 • list motywacyjny.

2. Rozmowa kwalifikacyjna

W trakcie rozmowy sprawdzana będzie motywacja do wyjazdu oraz znajomość języka pozwalająca na swobodną komunikację.

Dokumenty aplikacyjne do  uczestnictwa w programie Erasmus+ należy przesłać do 12.04.2021 r. na adres e-mail: noe.international@uwb.edu.pl tel: 85-745-75-39

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 14.04.2021r. o godz.9.00 w formie zdalnej. Link do spotkania zostanie wysłany osobom, które złożą dokumenty rekrutacyjne.

Wymagane dokumenty do wyjazdu na studia - rok akademicki 2021/2022:

mgr Anna Dziejma
koordynator programu Erasmus+

ERASMUS + spotkanie informacyjne

Drodzy studenci!

Jeśli chciałbyś/chciałabyś wyjechać w przyszłym roku akademickim (2021/22) na Erasmusa ale masz jeszcze wątpliwości i nie wiesz jak to zrobić, zapraszam Cię do udziału w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 7 kwietnia 2021 r. o godz. 9.00 za pośrednictwem platformy ZOOM.

 

Przed spotkaniem zapoznaj się z zasadami kwalifikacji i zasadami finansowymi:

https://www.uwb.edu.pl/formularze-1484

Link do spotkania:

https://zoom.us/j/93882081086?pwd=eWMzeGlpeGZaU1MvZm16YnlTNXRVUT09

mgr Anna Dziejma
koordynator Erasmus+

34567
Strona 5 z 20