Poczta UwB Facebook
 
Strona główna / Studenci / Aktualności
MOŻLIWOŚĆ BEZPŁATNEGO UDZIAŁU W KONFERENCJI NAUKOWEJ „DZIECKO W HISTORII – MIĘDZY GODNOŚCIĄ A ZNIEWOLENIEM”

Katedra Historii i Teorii Wychowania

Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku

oraz działające przy Katedrze:

Akademickie Koło Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy UwB

i Studenckie Koło Naukowe Teorii Wychowania i Praktyki Pedagogicznej

mają zaszczyt zaprosić na VIII Ogólnopolską Konferencję Naukową

„DZIECKO W HISTORII

– MIĘDZY GODNOŚCIĄ A ZNIEWOLENIEM”

organizowaną w dniach 19-20 października 2020 24-25 MAJA 2021 ROKU w Białymstoku z okazji

40-lecia Katedry/Zakładu Historii Wychowania (1980-2020).

Partnerami Konferencji są: Województwo Podlaskie oraz Parlament Studencki UwB.

Uwaga: Studenci UwB, mają możliwość bezpłatnego udziału w Konferencji i opublikowania artykułu w ramach dofinansowania z Parlamentu Studenckiego. Jest to zatem doskonała okazja do wzbogacenia swojego dorobku naukowego i zwiększenia szans na stypendium za działalność naukową. Liczba bezpłatnych miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń oraz zaproponowany temat wystąpienia.

Szczegółowe informacje dotyczące Konferencji oraz kwestii organizacyjnych znajdują się w załącznikach oraz na stronie internetowej http://dzieckowhistorii.uwb.edu.pl/

Informacji o bezpłatnych miejscach udziela dr Łukasz Kalisz (lukaszk@uwb.edu.pl).

Serdecznie zapraszamy

Organizatorzy Konferencji

 

Komunikat

Komunikat 2

Karta zgłoszeniowa

Karta zgłoszeniowa

Kalendarz egzaminów dyplomowych
Informacje dotyczące egzaminów dyplomowych
  1. Praca dyplomowa jest składana jedynie w wersji elektronicznej w systemie APD.
  2. Podpisane oświadczenie antyplagiatowe należy wgrać do systemu APD, a oryginał dokumentu dostarczyć:
  1. w przypadku obrony zdalnej przesłać listem na adres:

Wydział Nauk o Edukacji UwB

ul. Świerkowa 20

15-328 Białystok

z dopiskiem studia stacjonarne/niestacjonarne)

  1. w przypadku obron na Wydziale: przekazać przewodniczącemu komisji w dniu obrony.
    (oświadczenie antyplagiatowe)
  1. Informacje do suplementu ukończenia studiów o: przynależności do kół naukowych, działalności w organizacjach studenckich (dotyczy aktywności na Uniwersytecie w Białymstoku) należy przesłać drogą mailową do właściwego dziekanatu do dnia 25.06.2020.
  2. Dokonanie opłaty za dyplom w wysokości 60 zł. na indywidualne konto w systemie USOSweb (zakładka płatności, należności nieopłacone, rodzaj opłaty – inne- za wydanie dyplomu ukończenia studiów). Uwaga – każdy student posiada unikatowy numer konta
  3. Kartę obiegową należy dostarczyć przy odbiorze dyplomu (karta obiegowa).
  4. Od roku akademickiego 2019/20 nie wymagane są zdjęcia do dyplomu.
WAŻNOŚĆ LEGITYMACJI STUDENCKICH ELS

Zgodnie z aktualnymi przepisami (Dz. U z 2020 r., poz. 695 art. 63)  w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności.

34567
Strona 5 z 16