Poczta UwB Facebook
 
Strona główna / Studenci / Aktualności
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu w Białymstoku proponuje studentom  w roku akademickim 2020/21 bezpłatne dodatkowe zajęcia językowe z Łaciny poza programem studiów.

Quis homo eruditus sine linguae Latinae scientia?

( Kimże jest człowiek wykształcony bez znajomości języka łacińskiego? )

Ad astra,

czyli krótki kurs języka łacińskiego

           

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów na ogólnouczelniane zdalne zajęcia z języka łacińskiego, na platformie Blackboard Collaborate, którzy chcieliby:

- rozpocząć naukę języka łacińskiego od początku,

  czyli „ab ovo” jakby powiedzieli starożytni Rzymianie

- przypomnieć język łaciński, bo

  „Repetitio est mater studiorum”(Powtarzanie jest matką nauk.)

 

         Zajęcia w wymiarze 40 godzin rozpoczną  się  w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

Pierwsze spotkanie odbędzie się

12.11.2020r  (czwartek) o godz. 18.00, on-line

(platforma Blackboard Collaborate) 

 

Rejestracja w Usosweb od 20.10. do 13.11.2020 r.

 

Warunki zaliczenia: regularne uczęszczanie na zajęcia, aktywny udział, praca własna studenta. Po otrzymaniu zaliczenia istnieje możliwość wpisu do suplementu do dyplomu w rubryce inne osiągnięcia (na wniosek uczestnika kursu).

Kontakt  z prowadzącą mgr Aliną Pawłowską:alina.pawlowska@uwb.edu.pl                       lub  z sekretariatem Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.: spnjo@uwb.edu.pl

 

Od 1 października można głosować na projekty Budżetu Obywatelskiego 2021. Jest wśród nich inwestycja bardzo ważna dla Uniwersytetu w Białymstoku: budowa kanalizacji deszczowej w ul. Elektrycznej. Warto poprzeć właśnie na ten projekt. Głosowanie potrwa do 15 października. Może wziąć w nim udział każdy mieszkaniec Białegostoku.

Inwestycja: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Elektrycznej znalazła się wśród projektów ogólnomiejskich (M22). Dotyczy ona budowy kanału deszczowego, odprowadzającego wody opadowe z odcinka od ul. Mickiewicza do rzeki Białej. Inwestycja została wstępnie wyceniona na ponad 788 tys. zł. Jest dla naszego uniwersytetu bardzo ważna, ponieważ do kanału mógłby zostać przyłączony Wydział Prawa UwB.

Drodzy studenci, pracownicy i sympatycy naszej uczelni - warto oddać głos właśnie na ten projekt!

Głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 rozpoczęło się dzisiaj (1 października) i potrwa do 15 października. Jedna osoba może wskazać maksymalnie cztery projekty z dowolnej kategorii.

Głosować można przez internet karta do głosowania albo oddać głos w wersji papierowej.

Wypełnioną ankietę można oddać w:

- Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego przy ul. Słonimskiej 1,

- Departamencie Obsługi Mieszkańców przy ul. J. K. Branickiego 3/5,

- Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Św. Rocha 3,

- w mobilnym punkcie konsultacyjnym na Rynku Kościuszki w dniach: 3 października, 4 października, 10 października oraz 11 października, w godz. 12-16

mainLogo.png 

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,  UwB   

zaprasza

NA KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU IELTS

termin zajęć: piątki, od 16.10.2020 do 05.02.2021, godz. 17.00-19.15

 miejsce zajęć: ul. Świerkowa 20 B (budynek Rektoratu), s.118

W lutym 2021 będzie również możliwość podejścia do egzaminu IELTS  w siedzibie SPNJO, UwB w Białymstoku.

więcej informacji na stronce: https://uwb.edu.pl/ielts

Konkurs na najlepsze prace magisterskie

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza do udziału w konkursie na najlepsze prace magisterskie i doktorskie dot. niepełnosprawności. Termin zgłaszania prac upływa 15 października br. 

W konkursie na najlepsze prace magisterskie przyznamy nagrody w kategoriach:

  • rehabilitacja społeczna i zawodowa,
  • kulturowe znaczenia niepełnosprawności.
  • rozwiązania technologiczne służące osobom niepełnosprawnym,
  • rehabilitacja medyczna (dotyczy rozwiązań mających wpływ na lepsze funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym).

W konkursie na najlepsze prace doktorskie tak wyróżnionych kategorii nie ma.

Łączna pula nagród w tym roku przekracza 90 tys. zł.

Więcej szczegółów uzyskają Państwo na stronie: http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/do-15-pazdziernika-mozna-zglaszac-prace-w-konkursie-otwarte-drzwi/

MOŻLIWOŚĆ BEZPŁATNEGO UDZIAŁU W KONFERENCJI NAUKOWEJ „DZIECKO W HISTORII – MIĘDZY GODNOŚCIĄ A ZNIEWOLENIEM”

Katedra Historii i Teorii Wychowania

Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku

oraz działające przy Katedrze:

Akademickie Koło Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy UwB

i Studenckie Koło Naukowe Teorii Wychowania i Praktyki Pedagogicznej

mają zaszczyt zaprosić na VIII Ogólnopolską Konferencję Naukową

„DZIECKO W HISTORII

– MIĘDZY GODNOŚCIĄ A ZNIEWOLENIEM”

organizowaną w dniach 19-20 października 2020 24-25 MAJA 2021 ROKU w Białymstoku z okazji

40-lecia Katedry/Zakładu Historii Wychowania (1980-2020).

Partnerami Konferencji są: Województwo Podlaskie oraz Parlament Studencki UwB.

Uwaga: Studenci UwB, mają możliwość bezpłatnego udziału w Konferencji i opublikowania artykułu w ramach dofinansowania z Parlamentu Studenckiego. Jest to zatem doskonała okazja do wzbogacenia swojego dorobku naukowego i zwiększenia szans na stypendium za działalność naukową. Liczba bezpłatnych miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń oraz zaproponowany temat wystąpienia.

Szczegółowe informacje dotyczące Konferencji oraz kwestii organizacyjnych znajdują się w załącznikach oraz na stronie internetowej http://dzieckowhistorii.uwb.edu.pl/

Informacji o bezpłatnych miejscach udziela dr Łukasz Kalisz (lukaszk@uwb.edu.pl).

Serdecznie zapraszamy

Organizatorzy Konferencji

 

Komunikat

Komunikat 2

Karta zgłoszeniowa

Karta zgłoszeniowa

23456
Strona 4 z 16