Poczta UwB Facebook
 
Strona główna / Studenci / Aktualności
XIII Ogólnopolska Konferencja „Nauka i pasja kluczem do sukcesu"

Serdecznie zapraszamy studentów i młodych naukowców do udziału w XIII Ogólnopolskiej Konferencji „Nauka i pasja kluczem do sukcesu", która odbędzie się 25-26 maja 2022r. w Centrum Edukacji Międzynarodowej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

 Zakres tematyczny konferencji:

 • Innowacje w ekonomii i zarządzaniu
 • Innowacje technologiczne – możliwości komercjalizacji
 • Nauki medyczne i zdrowie – innowacyjne rozwiązania
 • Dziennikarstwo i nowe media – wyzwania XXI wieku
 • Zrównoważony rozwój

Organizatorem konferencji jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej: www.naukaipasja.com.pl oraz na profilu https://www.facebook.com/naukaipasja.

Referaty, które uzyskają pozytywną recenzję, mogą zostać opublikowane w czasopismach wydawanych przez WSIiZ, znajdujących się w wykazie czasopism punktowanych przez MEiN: Studia Humana (40 pkt.) i Soci@lCommunication (20 pkt.) oraz Financial Internet Quarterly (40 pkt.). 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 6 maja 2022r. Możliwość rejestracji na stronie www.naukaipasja.com.pl

Koszt uczestnictwa: 80 zł, termin wniesienia opłaty konferencyjnej: 10 maja 2022 r.

Miejsce konferencji:

Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ

Kielnarowa 386A

36-020 Tyczyn, Polska

XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka i pasja kluczem do sukcesu" otrzymała wsparcie Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Doskonała nauka"

Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki

Główny Urząd Statystyczny już po raz kolejny organizuje Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki.

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej oraz najlepszej pracy doktorskiej z zakresu statystyki spośród prac obronionych na wyższych uczelniach publicznych i niepublicznych w roku akademickim 2020/2021, które uzyskały pozytywną ocenę.

Prace konkursowe mogą zgłaszać samodzielnie ich autorzy za pośrednictwem aplikacji do zgłoszeń dostępnej pod adresem konkursnaprace.stat.gov.pl do 30 czerwca 2022 r. Spośród zgłoszonych oraz zakwalifikowanych do udziału w Konkursie prac magisterskich i doktorskich Komitet Konkursowy wyłoni laureatów trzech najlepszych prac magisterskich i trzech najlepszych prac doktorskich, którym zostaną przyznane nagrody pieniężne.

Nagrody przewidziane dla najlepszych prac magisterskich:

 • I miejsce – nagroda 5.000 zł
 • II miejsce- nagroda 3.000 zł
 • III miejsce- nagroda 2.000 zł

Nagrody przewidziane dla najlepszych prac doktorskich:

 • I miejsce – nagroda 10.000 zł
 • II miejsce- nagroda 7.000 zł
 • III miejsce- nagroda 5.000 zł

Dokładne informacje o warunkach uczestnictwa w konkursie oraz regulamin dostępny jest na stronie konkursnaprace.stat.gov.pl

Serdecznie zachęcamy do udziału

Organizatorzy Konkursu

Ulotka

Aplikuj na nowe Stypendia Santander i rozwijaj swoje kompetencje

Zachęcamy do aplikowania na bezpłatne kursy i szkolenia w ramach nowych Stypendiów Santander pod hasłem #NeverStopLearning .  Są one okazją do rozwijania kompetencji m.in. językowych, cyfrowych i biznesowych.

 • Santander Scholarships Language | Online English Courses 2022 – British Council 

5000 miejsc dla osób powyżej 18. roku życia na bezpłatne, interaktywne kursy z języka angielskiego z wykorzystaniem platformy e-learningowej oraz lekcjami online z nauczycielami British Council. Program będzie prowadzony na wszystkich poziomach zaawansowania od A1 do C1 i pomoże zwiększyć szanse na rynku pracy. Uczestnicy po zakończonym szkoleniu otrzymają  certyfikaty British Council.

Aplikuj do 29 marca br.: https://app.becas-santander.com/pl/program/becas-santander-idiomas-online-english-courses-2022-british-council

 • Stypendium Santander Tech | MIT Leading Digital Transformation

100 miejsc dla osób powyżej 18. roku życia na bezpłatny kurs z na temat  technologii takich jak BigDate, sztuczna inteligencja, blockchain, rozwiązania chmurowe itd. Jest to pierwszy kurs z MIT w 100% w języku polskim. Na uczestników czekają cenne certyfikaty ukończenia kursu MIT - prestiżowej uczelni.

Aplikuj do 1 maja br.: https://app.becas-santander.com/pl/program/mit_pl2022

 • Stypendium Rozwojowe Santander | Kompetencje Przyszłości UEW

300 miejsc dla osób powyżej 18. roku życia na kursy online z zakresu kompetencji przyszłości, takich jak podstawy programowania Python, Excel, SQL a także umiejętności biznesowe i miękkie. Uczestnicy będą mieli do wyboru 1 z 9 kursów. Projekt organizowany jest przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.  

Aplikuj do 20 marca br.: https://app.becas-santander.com/pl/program/kp_uew_2022

 • Studencki Nobel 2022

Studenci z całej Polski mogą zmierzyć się ze sobą w 1 z 9 kategorii i otrzymać Studenckiego Nobla oraz nagrodę finansową w wysokości 5000 zł. Rozpoznawalny konkurs od 13 lat organizowany przez Niezależne Zrzeszenie Studentów, daje laureatom możliwość budowania swojej marki osobistej na rynku pracy i w środowisku naukowym

Aplikuj do 31 marca br.: https://app.becas-santander.com/pl/program/studencki-nobel-2022?search=nobel&track=search

 • Stypendium Rozwojowe Santander | Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E UEK

40 miejsc dla studentów i absolwentów, którzy myślą o karierze w bankowości. Projekt oferuje 20 godzin dydaktycznych kursu przygotowującego prowadzonego przez Katedrę Bankowości i Globalnego Systemu Finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz dofinansowanie do 100% do egzaminu Europejskiego Certyfikatu Bankowca EFCB 3E.
Aplikuj do 20 marca br.:  https://app.becas-santander.com/pl/program/ecb_uek_2022

Solidarni z Ukrainą

Wspólnie z innymi bankami grupy Santander w Europie Santander Bank Polska przekazał ponad
1 mln euro organizacjom humanitarnym: Międzynarodowemu Komitetowi Czerwonego Krzyża oraz Agencji ONZ ds. Uchodźców - UNHCR. Potrzeb jest bardzo dużo, dlatego dodatkowo uruchomiliśmy akcję charytatywną dla Ukrainy - Podwójna Moc Pomagania. Akcja jest prowadzona wspólnie z Fundacją Santander.

Zapraszamy Państwa do wsparcia. Każdą wpłata zostanie podwojona, tzn. do każdej wpłaconej przez Państwa złotówki Santander Bank Polska dołoży drugą. Na ten cel zostanie przeznaczone 1,5 mln złotych. Razem możemy więcej!

Poza akcją przygotowaliśmy także ułatwienia dla obywateli Ukrainy – naszych koleżanek i kolegów oraz klientów. Szczegółowe informacje udostępniamy na stronie Santander Bank Polska https://www.santander.pl/pomoc

Zachęcamy do aplikowania i trzymamy za Państwa kciuki.

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem mailowym: santander.universidades@santander.pl

Załącznik PDF - Stypendia Santander Universidades 1Q2022

Program „Aktywny samorząd”

Zapraszamy od udziału w programie „Aktywny samorząd” - Moduł II - „Pomoc w uzyskaniu wyksztalcenia na poziomie wyższym” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanego przez Miasto Białystok.

 Program skierowany jest do pełnoletnich osób z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym i znacznym, zameldowanych (zamieszkałych) na terenie Miasta Białystok. W ramach powyższego działania istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do kosztów czesnego i dodatku na pokrycie kosztów kształcenia.

Wszelkie informacje dotyczące w/w Programu można uzyskać w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Bema 60/1, pod numerem tel. (85) 869-65-65, (85) 869-65-50, na stronie internetowej www.bialystok.pl w zakładce osoby niepełnosprawne lub na platformie internetowej PFRON www.sow.pfron.org.pl.

23456
Strona 4 z 22