Poczta UwB Facebook
 
Strona główna / Studenci / Aktualności
XVIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Otwarte Drzwi"

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza do udziału w XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Otwarte Drzwi" na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest zagadnienie niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym oraz Konkurs na projekty kół naukowych w obszarze zagadnienia niepełnosprawności.

Prace będzie można zgłaszać od 20 września 2022 r.

Więcej szczegółów na temat konkursu znajdziecie Państwo na witrynie PFRON pod dresem:

https://otwartedrzwi.pfron.org.pl/ogloszenie-xviii-edycji-ogolnopolskiego-konkursu-otwarte-drzwi/

Stypendia Santander 2Q2022

Biuro Santander Universidades Santander Bank Polska SA, Zespół Rozwoju i Wsparcia, zwrócił się do nas z prośbą o przekazanie informacji, iż w ramach  misji wsparcia społeczności akademickiej ruszają nabory na nowe Stypendia Santander, które oferują 3200 miejsc na bezpłatne kursy i szkolenia , dla każdego, kto ukończył 18 lat.  Kursy są  z zakresu języka angielskiego,podstaw zarządzania projektami, podstaw inwestowania  na giełdzie, umiejętności menadżerskich oraz zrównoważonego rozwoju.
Wszystkie są realizowane w formie online/hybrydowej.

Nauka języka polskiego online od podstaw

Stypendia Santander 2Q2022

Obecnie trwają nabory na:

•    Stypendium Językowe Santander  | Angielski i IELTS z British Council
1 000 miejsc na kurs e-learningowy z języka angielskiego Learn English Select, który koncentruje się na rozwoju praktycznych umiejętności językowych. Grono najlepszych 250 osób otrzyma dodatkowo zajęcia English Online z lektorami, a w kolejnym etapie 125 najlepszych uzyska dostęp do materiałów dydaktycznych Road to IELTS oraz możliwość bezpłatnego zdania testu z certyfikatem IELTS

Aplikuj do 19 czerwca br.
Link do naboru: https://app.becas-santander.com/pl/program/bc-ielts-2022

•    Stypendium Rozwojowe Santander | Podstawy Zarządzania projektami WZ IŁ& IPMA
100 miejsc na kurs online z wykładowcami International Project Management Associaction wprowadzający do świata projektów i zarządzania nimi.  Najważniejsze pojęcia projektowe, główne metody i narzędzia, zasady organizacji pracy projektowej to główne zagadnienia tego kursu. Uczestnicy  otrzymają certyfikat potwierdzający udział w kursie. Kurs jest organizowany przez Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki we współpracy z IPMA Polska.

Aplikuj do 12 czerwca br.
Link do naboru: https://app.becas-santander.com/pl/program/pzp_wzul_ipma

•    Stypendium Rozwojowe Santander | Podstawy inwestowania na giełdzie SGH & GPW

200 miejsc na kurs online z wykładowcami dla osób zainteresowanych inwestowaniem, obejmujący zagadnienia, takie jak m.in. funkcjonowanie rynku kapitałowego i giełdy, zasady inwestowania, analiza spółek, sposoby oceny ryzyka, psychologia inwestowania i wiele innych. Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają certyfikat. Kurs organizowany jest przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie przy współpracy z Fundacją Giełdy Papierów Wartościowych.

Aplikuj do 19 czerwca br.
Link do naboru: https://app.becas-santander.com/pl/program/ping_sgh_gpw

•     Santander Scholarships Skills | MBA Essentials 2022–LSE
900 miejsc dla osób chcących rozwinąć niezbędne twarde i miękkie umiejętności biznesowe stanowiące esencję wiedzy ze studiów MBA. Program odbywa się online i jest podzielony na 10 modułów asynchronicznych, które są udostępniane co tydzień i mogą być realizowane. Uczestnicy mogą realizować kurs we własnym tempie, dodatkowo maja okazję do nawiązywania interakcji między sobą oraz brania udziału w małych grupach dyskusyjnych.  Program będzie dostępny w języku angielskim, hiszpańskim, portugalskim.

Aplikuj do 30 czerwca br.
Link do naboru: http://app.becas-santander.com/program/becas-santander-skills-mba-essentials-2022-lse

•    Santander Scholarships Sustainability | Skills for the Green transition –Cambridge Judge Business School
1 000 miejsc na sześciotygodniowy międzynarodowy program online prowadzony przez Cambridge Judge Business School. Uczestnicy będą mogli poznać globalną perspektywę problemów i wyzwań środowiskowych, przed którymi stoimy, takich jak utrata bioróżnorodności, wylesianie, odnawialne źródła energii, gospodarka o obiegu zamkniętym. Dodatkowo będą mieli okazję rozwijać umiejętności przywódcze, poznać przykłady i historie sukcesu firm z dużym doświadczeniem w stosowaniu kryteriów ESG (środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego). Program będzie dostępny w języku angielskim, hiszpańskim, portugalskim

Aplikuj do 9 czerwca br.
Link do naboru: http://app.becas-santander.com/program/becas-santander-sustainability-skills-for-the-green-transition-cambridge-judge-business-school

Solidarni z Ukrainą
W ramach wsparcia dla naszych gości z Ukrainy Santander Bank Polska z Uniwersytetem Szczecińskim prowadzi  otwarty kurs języka polskiego online. Kurs jest prowadzony przez lektorkę w języku ukraińskim i jest on transmitowany na żywo na fanpage’u Santander Universidades Polska na Facebooku. Zachęcamy do przekazania informacji, do osób które takiego kursu potrzebują.

Zachęcamy do aplikowania i trzymamy za Państwa kciuki.!

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod adresem mailowym: santander.universidades@santander.pl

EUROSTUDENT   VIII

Dołącz już dziś! Link do kwestionariusza ankiety internetowej: https://pbs.pl/eurostudent 

Bierzemy udział w największym europejskim przedsięwzięciu badawczym dotyczącym życia studentów w formie ankiety internetowej – EUROSTUDENT. Jest to cykliczny projekt, który pozwala na uchwycenie trendów przydatnych w kształtowaniu polityki publicznej. Dołącz już dziś!

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie wszystkich uczestników studiów: I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich oraz podyplomowych. Zapraszamy studiujących stacjonarnie, niestacjonarnie oraz tych, którzy studiują na odległość.

 

Ankieta zajmie ok. 20 minut, dostępna jest do końca czerwca. Zalecamy wypełnianie na większym ekranie niż smartfon.

 

EUROSTUDENT VIII to kolejna edycja międzynarodowego projektu badawczego, którego celem jest analiza społeczno-ekonomicznych warunków studiowania i porównanie ich z warunkami panującymi w blisko 30 krajach Europy. Cykliczny charakter pomiaru pozwala na uchwycenie trendów, których znajomość jest przydatna w kształtowaniu polityki publicznej w sektorach szkolnictwa wyższego. Nad metodologią badania czuwa zespół złożony z przedstawicieli wszystkich państw uczestniczących, pod kierunkiem badaczy z Niemiec, Austrii i Holandii. Polska bierze udział w projekcie już po raz piąty. Dość skomplikowana, wielostopniowa metodologia, przesądza o unikatowości projektu, gwarantując trafność wyciąganych na jego podstawie wniosków.

 

Badanie realizowane jest metodą ankiety internetowej, a jego Wykonawcą jest niezależna

agencja badawcza PBS Sp. z. o. o. (dawniej Pracownia Badań Społecznych). PBS jest jedną

z najbardziej prężnych i doświadczonych agencji działających na krajowym rynku usług

badawczych, prowadzącą działalność nieprzerwanie od 1990 roku. Firma gwarantuje

studentom pełną dyskrecję i poufność – wyniki badania prezentowane będą wyłącznie

w postaci zbiorczych statystyk. Rzetelność PBS potwierdzają certyfikaty organizacji

branżowych. Pełna informacja o ochronie danych i zgodzie dostępna jest TUTAJ.

 

 

Więcej informacji: eurostudent.eu lub eurostudent@pbs.pl

Infolinia projektowa: 511 890 222 (pn-pt 8.00-16.00)

 

ZLECENIODAWCA Ministerstwo Edukacji i Nauki
WYKONAWCA PBS Sp. z o.o.

POPULACJA BADANA studenci uczelni wyższych w Polsce
RESPONDENCI minimum 10 000 studentów ze wszystkich uczelni w Polsce
TERMIN REALIZACJI maj – czerwiec 2022
TECHNIKA BADAWCZA ankieta internetowa (CAWI) 

 

IV EDYCJA KONKURSU O NAGRODĘ IM. MARIANA REJEWSKIEGO ZA NAJLEPSZĄ PRACĘ INŻYNIERSKĄ, LICENCJACKĄ, MAGISTERSKĄ I ROZPRAWĘ DOKTORSKĄ POŚWIĘCONĄ CYBERBEZPIECZEŃSTWU I KRYPTOLOGII

Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace, które dotyczą cyberbezpieczeństwa i kryptologii.

Zgłoszone prace powinny być przygotowane w języku polskim lub w języku angielskim. Zgłoszenia może dokonać wyłącznie autor pracy.

Konkurs przeprowadzony jest w dwóch kategoriach:
I. Konkurs na najlepszą pracę inżynierską, licencjacką i magisterską,
II. Konkurs na najlepszą rozprawę doktorską.

Uczestnikami Konkursu w kategorii I mogą być osoby, które nie wcześniej niż dnia 1 października 2019 r., obroniły pracę inżynierską, licencjacką lub magisterską na uczelni, mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 Uczestnikami Konkursu w kategorii II mogą być osoby, które obroniły, nie wcześniej niż dnia 1 października 2018 r., rozprawę doktorską, na podstawie której podmiot, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nadał stopień naukowy doktora.

Łączna suma nagród w Konkursie wynosi 50 000 zł:

--> nagrodami w kategorii I są: I nagroda – 9000 zł, II nagroda – 6000 zł, III nagroda – 4000 zł.
--> nagrodami w kategorii II są: I nagroda – 14 000 zł, II nagroda – 10000 zł, III nagroda – 7000 zł.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
- wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy,
- wypełniony formularz zgłoszeniowy w formacie *.doc/*.docx,
- jeden egzemplarz pracy w wersji elektronicznej w formacie *.pdf,
- jeden egzemplarz streszczenia pracy (do 7200 znaków) w wersji elektronicznej w formacie *pdf,
- zaświadczenie z uczelni lub podmiotu nadającego stopień naukowy, potwierdzające złożenie i obronę przesłanej pracy (zaświadczenie powinno zawierać informację o temacie pracy   oraz nazwę jednostki wydającej zaświadczenie).
Uczestnik Konkursu może wykorzystać wzór zaświadczenia.
Zgłoszenie do Konkursu należy kierować w terminie do dnia 12 sierpnia 2022 r.:
- w zamkniętej kopercie na adres: Departament Cyberbezpieczeństwa MON, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa,
- lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konkurs.cyber@mon.gov.pl.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: https://www.cyber.mil.pl/edycja-iv/?fbclid=IwAR1vFGn5Op_YomOvo4tT7y3Xm4mS9MXBkq6qFSWgHq5gP35vPgntYlh68B0

Radio SoVo – nowoczesna edukacja  osób z niepełnosprawnością intelektualną

Zapraszamy studentów i studentki do udziału w czterogodzinnym szkoleniu on-line pt. „Radio SoVo – nowoczesna edukacja  osób z niepełnosprawnością intelektualną”. Radio SoVo jest to radio internetowe tworzone przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną i przez seniorów (radiosovo.pl).  Szkolenie organizowane jest przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, dotyczy ono możliwości wykorzystania internetowego radia w działaniach rehabilitacyjnych, terapeutycznych, wspierających i edukacyjnych prowadzonych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Studenci i studentki uczestniczący w całym szkoleniu otrzymają certyfikat potwierdzający udział w nim i nabytą wiedzę. Szkolenie będzie przeprowadzone w formie zdalnej 18 maja 2022 roku w godz. 16.00-19.00. Zapisy dostępne są na stronie: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN__GqIs9axSg-lh9HK7IjV6A

lub za pomocą kodu QR zamieszczonego poniżej i na plakacie informującym o szkoleniu.

Zapisy trwają do 17 maja do godziny 12.00.

Program szkolenia

Koordynator projektu z ramienia Wydziału Nauk o Edukacji
Mgr Dorota Wyrzykowska-Koda
Pracownia Pedagogiki Inkluzyjnej
d.koda@uwb.edu.pl

12345
Strona 3 z 22