Poczta UwB Facebook
 
Strona główna / Studenci / Aktualności
KU Virtual Summer Programs 2021

This year, the KU will offer its Eichstätt Summer School as a brand new virtual program. Thanks to our vast experience with innovative digital teaching and learning formats, we will offer participants the opportunity of an intensive German program with a personal atmosphere, professional teachers, exciting workshops and many entertaining virtual activities and discussions. What will be new and different this year is that the KU Summer School is also suitable for absolute beginners. We offer German courses from levels A1 to B2, complemented by workshops and social activities as well as interactions with German students. The duration is four weeks (100 course hours), this means that participants will receive an official Transcript of Records worth 5.0 ECTS (or 6.0 US credits) upon successful completion.

The WFI Summer School 2021 [4] will also take place in a virtual format. The detailed program will be published soon on the website.

For both programs, the application will open on 1st April.

KU Virtual Summer Programs 2021

Stypendia Santander #LifelongLearning

Stypendia Santander #LifelongLearning

Ruszył nabór na Stypendia 2021 w ramach Santander Universidades. Po raz kolejny jest to okazja do zdobycia nie tylko cenionych kompetencji, ale również certyfikatów, które pomogą wyróżnić się na rynku pracy.

W 2021 roku wsparcie i  wybrane projekty kierowane są nie tylko do studentów i absolwentów, ale także do wszystkich osób, które ukończyły 18 lat i są zainteresowane rozwojem osobistym.

 

Obecnie trwa nabór na:

Organizatorzy zapraszają do śledzenia platformy santander-grants.com, na której publikowane są informacje o nowych naborach projektów stypendialnych realizowanych przy współpracy z najbardziej prestiżowymi ośrodkami akademickimi w Polsce i na świecie. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy pod adresem: santander.universidades@santander.pl


Uniwersytet w Białymstoku jest jedną z ponad 50 uczelni w Polsce biorących udział w programie Santander Universidades, który wspiera rozwój studentów z niemal 1200 uczelni na całym świecie. Więcej informacji o współpracy na stronie www.uwb.edu.pl/santander-universidades

ZA, A NAWET PRZECIW "EKONOMII SPOŁECZNEJ - DEBATY O GRANICACH BIZNESU I SPOŁECZEŃSTWA

Szanowni Państwo,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący
projekt pozakonkursowy „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii
społecznej w regionie" współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa
Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii
społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego,
we współpracy z Uniwersytetem w Białymstoku, SERDECZNIE ZAPRASZA
STUDENTÓW Z TERENU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DO UDZIAŁU W JEDNODNIOWYM
SEMINARIUM PN. "ZA, A NAWET PRZECIW "EKONOMII SPOŁECZNEJ - DEBATY O
GRANICACH BIZNESU I SPOŁECZEŃSTWA", KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W TRYBIE
ONLINE W DNIU 16 MARCA 2021 R. Warunkiem uczestnictwa w seminarium jest
przesłanie, wypełnionej przez studenta, karty zgłoszeniowej w formie
elektronicznej na e-mail projektes@rops-bialystok.pl lub faksem na nr 85
744 71 37 oraz przesłanie drogą pocztową lub osobiste dostarczenie
deklaracji uczestnictwa w projekcie i oświadczenia uczestnika na
adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, ul.
Kombatantów 7 15-110 Białystok DO DNIA 5 MARCA 2021 R. DO GODZ. 12.00.

Szczegółowe informacje dot. seminarium oraz dokumenty do wypełnienia
przesyłamy w załącznikach.

Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest P. Ewa Pietroczuk, tel.
85 744 72 75. --
Biuro Projektu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
ul. Kombatantów 7
15-110 Białystok
tel. 85 744 72 75
fax. 85 744 71 37

Deklaracja uczestnika

Karta zgłoszeniowa

Oświadczenie uczestnika

Harmonogram

Zaproszenie

Pasjonaci Edukacji. Trwa rekrutacja do programu stypendialnego PFR

Ruszył nabór do programu stypendialnego "Pasjonaci Edukacji" Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju oraz zespołu Centralnego Domu Technologii. Został on przygotowany z myślą o studentach, którzy chcą związać swoją przyszłość z nauczaniem dzieci i młodzieży, ale nie pozwala im na to sytuacja materialna.

https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-pasjonaci-edukacji-trwa-rekrutacja-do-programu-stypendialneg,nId,5067441

Program: Aktywny samorząd – Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym; finansowany ze środków PFRON, realizowany przez Miasto Białystok

12345
Strona 2 z 16