Poczta UwB Facebook
 
Strona główna / Studenci / Aktualności
IV EDYCJA KONKURSU O NAGRODĘ IM. MARIANA REJEWSKIEGO ZA NAJLEPSZĄ PRACĘ INŻYNIERSKĄ, LICENCJACKĄ, MAGISTERSKĄ I ROZPRAWĘ DOKTORSKĄ POŚWIĘCONĄ CYBERBEZPIECZEŃSTWU I KRYPTOLOGII

Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace, które dotyczą cyberbezpieczeństwa i kryptologii.

Zgłoszone prace powinny być przygotowane w języku polskim lub w języku angielskim. Zgłoszenia może dokonać wyłącznie autor pracy.

Konkurs przeprowadzony jest w dwóch kategoriach:
I. Konkurs na najlepszą pracę inżynierską, licencjacką i magisterską,
II. Konkurs na najlepszą rozprawę doktorską.

Uczestnikami Konkursu w kategorii I mogą być osoby, które nie wcześniej niż dnia 1 października 2019 r., obroniły pracę inżynierską, licencjacką lub magisterską na uczelni, mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 Uczestnikami Konkursu w kategorii II mogą być osoby, które obroniły, nie wcześniej niż dnia 1 października 2018 r., rozprawę doktorską, na podstawie której podmiot, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nadał stopień naukowy doktora.

Łączna suma nagród w Konkursie wynosi 50 000 zł:

--> nagrodami w kategorii I są: I nagroda – 9000 zł, II nagroda – 6000 zł, III nagroda – 4000 zł.
--> nagrodami w kategorii II są: I nagroda – 14 000 zł, II nagroda – 10000 zł, III nagroda – 7000 zł.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
- wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy,
- wypełniony formularz zgłoszeniowy w formacie *.doc/*.docx,
- jeden egzemplarz pracy w wersji elektronicznej w formacie *.pdf,
- jeden egzemplarz streszczenia pracy (do 7200 znaków) w wersji elektronicznej w formacie *pdf,
- zaświadczenie z uczelni lub podmiotu nadającego stopień naukowy, potwierdzające złożenie i obronę przesłanej pracy (zaświadczenie powinno zawierać informację o temacie pracy   oraz nazwę jednostki wydającej zaświadczenie).
Uczestnik Konkursu może wykorzystać wzór zaświadczenia.
Zgłoszenie do Konkursu należy kierować w terminie do dnia 12 sierpnia 2022 r.:
- w zamkniętej kopercie na adres: Departament Cyberbezpieczeństwa MON, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa,
- lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konkurs.cyber@mon.gov.pl.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: https://www.cyber.mil.pl/edycja-iv/?fbclid=IwAR1vFGn5Op_YomOvo4tT7y3Xm4mS9MXBkq6qFSWgHq5gP35vPgntYlh68B0

Radio SoVo – nowoczesna edukacja  osób z niepełnosprawnością intelektualną

Zapraszamy studentów i studentki do udziału w czterogodzinnym szkoleniu on-line pt. „Radio SoVo – nowoczesna edukacja  osób z niepełnosprawnością intelektualną”. Radio SoVo jest to radio internetowe tworzone przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną i przez seniorów (radiosovo.pl).  Szkolenie organizowane jest przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, dotyczy ono możliwości wykorzystania internetowego radia w działaniach rehabilitacyjnych, terapeutycznych, wspierających i edukacyjnych prowadzonych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Studenci i studentki uczestniczący w całym szkoleniu otrzymają certyfikat potwierdzający udział w nim i nabytą wiedzę. Szkolenie będzie przeprowadzone w formie zdalnej 18 maja 2022 roku w godz. 16.00-19.00. Zapisy dostępne są na stronie: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN__GqIs9axSg-lh9HK7IjV6A

lub za pomocą kodu QR zamieszczonego poniżej i na plakacie informującym o szkoleniu.

Zapisy trwają do 17 maja do godziny 12.00.

Program szkolenia

Koordynator projektu z ramienia Wydziału Nauk o Edukacji
Mgr Dorota Wyrzykowska-Koda
Pracownia Pedagogiki Inkluzyjnej
d.koda@uwb.edu.pl

XIII Ogólnopolska Konferencja „Nauka i pasja kluczem do sukcesu"

Serdecznie zapraszamy studentów i młodych naukowców do udziału w XIII Ogólnopolskiej Konferencji „Nauka i pasja kluczem do sukcesu", która odbędzie się 25-26 maja 2022r. w Centrum Edukacji Międzynarodowej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

 Zakres tematyczny konferencji:

 • Innowacje w ekonomii i zarządzaniu
 • Innowacje technologiczne – możliwości komercjalizacji
 • Nauki medyczne i zdrowie – innowacyjne rozwiązania
 • Dziennikarstwo i nowe media – wyzwania XXI wieku
 • Zrównoważony rozwój

Organizatorem konferencji jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej: www.naukaipasja.com.pl oraz na profilu https://www.facebook.com/naukaipasja.

Referaty, które uzyskają pozytywną recenzję, mogą zostać opublikowane w czasopismach wydawanych przez WSIiZ, znajdujących się w wykazie czasopism punktowanych przez MEiN: Studia Humana (40 pkt.) i Soci@lCommunication (20 pkt.) oraz Financial Internet Quarterly (40 pkt.). 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 6 maja 2022r. Możliwość rejestracji na stronie www.naukaipasja.com.pl

Koszt uczestnictwa: 80 zł, termin wniesienia opłaty konferencyjnej: 10 maja 2022 r.

Miejsce konferencji:

Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ

Kielnarowa 386A

36-020 Tyczyn, Polska

XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka i pasja kluczem do sukcesu" otrzymała wsparcie Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Doskonała nauka"

Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki

Główny Urząd Statystyczny już po raz kolejny organizuje Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki.

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej oraz najlepszej pracy doktorskiej z zakresu statystyki spośród prac obronionych na wyższych uczelniach publicznych i niepublicznych w roku akademickim 2020/2021, które uzyskały pozytywną ocenę.

Prace konkursowe mogą zgłaszać samodzielnie ich autorzy za pośrednictwem aplikacji do zgłoszeń dostępnej pod adresem konkursnaprace.stat.gov.pl do 30 czerwca 2022 r. Spośród zgłoszonych oraz zakwalifikowanych do udziału w Konkursie prac magisterskich i doktorskich Komitet Konkursowy wyłoni laureatów trzech najlepszych prac magisterskich i trzech najlepszych prac doktorskich, którym zostaną przyznane nagrody pieniężne.

Nagrody przewidziane dla najlepszych prac magisterskich:

 • I miejsce – nagroda 5.000 zł
 • II miejsce- nagroda 3.000 zł
 • III miejsce- nagroda 2.000 zł

Nagrody przewidziane dla najlepszych prac doktorskich:

 • I miejsce – nagroda 10.000 zł
 • II miejsce- nagroda 7.000 zł
 • III miejsce- nagroda 5.000 zł

Dokładne informacje o warunkach uczestnictwa w konkursie oraz regulamin dostępny jest na stronie konkursnaprace.stat.gov.pl

Serdecznie zachęcamy do udziału

Organizatorzy Konkursu

Ulotka

12345
Strona 1 z 19