Poczta UwB Facebook
 
Strona główna / Studenci / Praktyki studenckie / Harmonogram praktyk zawodowych
Harmonogram praktyk zawodowych
UWAGA!
Ze względu na sytuację wywołaną COVID-19 terminy realizacji praktyk na poszczególnych kierunkach/modułach uległy zmianie i są dostosowane do możliwości przyjęć studentów w poszczególnych placówkach.