Poczta UwB Facebook
 
Strona główna / Studenci / Dom studenta
Dziekanat Sprawy Socjalno-Bytowe i Praktyki Studenckie

Mgr Magdalena Jarosz
m.jarosz@uwb.edu.pl

85 745 73 97
pokój A9.1

Godziny przyjęć studentów:

poniedziałki i wtorki: 9.00-14.00
środy: nieczynne
czwartki i piątki: 9.00-14.00

OGŁOSZENIA

Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim w roku akademickim 2021/2022 odbywa się w systemie USOSweb.

Terminy składania wniosku na rok akademicki 2021/2022

  • studenci kontynuujący studia tura składania wniosków 

               (w systemie USOSweb) 26 lipca – 10 sierpnia 2021,

  • kandydaci przyjęci na pierwszy rok studiów tura składania wniosków

               (w systemie USOSweb) 17 sierpnia – 31 sierpnia 2021.

Harmonogram czynności w postępowaniach dotyczących przyznawania miejsc w Domu Studenta Uniwersytetu w Białymstoku na rok akademicki 2021/2022

Instrukcja składania wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenta w systemie USOSweb

Studencie,  zanim rozpoczniesz wypełnianie  Wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim, zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi powyżej w instrukcji, w harmonogramie czynności na rok akademicki 2021/2022 oraz wypełnij Oświadczenie o dochodach (również w USOSweb).

O miejsce w Domu Studenckim (DS) możesz ubiegać się, jeśli jesteś studentem studiów stacjonarnych. Pierwszeństwo przysługuje studentowi, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej i któremu codzienny dojazd do uczelni uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie.

Jeżeli posiadasz obywatelstwo polskie lub jesteś cudzoziemcem odbywającym studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, niezbędnym załącznikiem do Wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim jest Oświadczenie o dochodach, które musisz wypełnić zanim przystąpisz do wypełniania Wniosku.

Student, któremu przyznane zostało miejsce w domu studenckim, w terminie 7 dni od otrzymania rozstrzygnięcia o przyznaniu miejsca, składa wniosek w dziekanacie w wersji papierowej wraz z dokumentami uzasadniającymi wniosek.

 

PLIKI DO POBRANIA

Dom studenta UwB

Dom Studenta