Poczta UwB Facebook
 
Strona główna / Studenci / Rozkłady zajęć / Studia stacjonarne

Studia stacjonarne - 2021/2022

Swój rozkład zajęć możesz również sprawdzić poprzez USOSweb - Mój plan zajęć
STUDIA MAGISTERSKIE - JEDNOLITE

Siatka zajęć na rok 2021/2022

 

semestr zimowy
1.10.2021 - 04.02.2022

semestr letni
28.02.2022 – 22.06.2022

I rok studiów

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

USOSweb

USOSweb

Pedagogika Specjalna

USOSweb

USOSweb

II rok studiów

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

USOSweb

USOSweb

Pedagogika Specjalna

USOSweb

USOSweb

III rok studiów

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

USOSweb

USOSweb

Pedagogika Specjalna

USOSweb

USOSweb

STUDIA LICENCJACKIE - I STOPNIA

Siatka zajęć na rok 2021/2022

 

semestr zimowy
1.10.2021 - 04.02.2022

semestr letni
28.02.2022 – 22.06.2022

I rok studiów

Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza

USOSweb

USOSweb

Pedagogika Resocjalizacyjna

USOSweb

USOSweb

Praca socjalna

USOSweb

USOSweb

II rok studiów

Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza

USOSweb

USOSweb

Pedagogika Resocjalizacyjna

USOSweb

USOSweb

Praca socjalna

USOSweb

USOSweb

III rok studiów

Pedagogika - w zakresie:
Animacji Kultury z Arteterapią

USOSweb

USOSweb

Pedagogika - w zakresie:
Opiekuńczo-Wychowawcza

USOSweb

USOSweb

Pedagogika -  w zakresie:
Resocjalizacyjna

USOSweb

USOSweb

Praca socjalna

USOSweb

USOSweb

STUDIA MAGISTERSKIE – II STOPNIA

Siatka zajęć na rok 2021/2022

 

semestr zimowy
1.10.2021 - 04.02.2022

semestr letni
28.02.2022 – 22.06.2022

I rok studiów

Pedagogika

USOSweb

USOSweb

II rok studiów

Pedagogika - w zakresie:
Wczesnoszkolna

USOSweb

USOSweb

Pedagogika - w zakresie:
Opiekuńczo-Wychowawcza

USOSweb

USOSweb

Pedagogika - w zakresie:
Resocjalizacyjna (kuratela sądowa)

USOSweb

USOSweb

Ze względu na fakt, że migracja danych w systemie planowania zajęć następuje codziennie o godzinie 17:00, wszelkie zmiany w rozkładach zajęć będą widoczne dopiero po godzinie 17:00
Planista zastrzega zmianę realizacji zajęć w obrębie grup wykładowych, ćwiczeniowych i laboratoryjnych, a także specjalności. Pełnym odzwierciedleniem realizacji zajęć są WYŁĄCZNIE rozkłady.