Poczta UwB Facebook
 
Strona główna / Studenci / Studia podyplomowe / Oferta studiów
Oferta studiów podyplomowych w roku akademickim 2020/21

 

 TERAPIA PEDAGOGICZNA  Opiekun naukowy:
dr hab. Tomasz Bajkowski
Katedra Edukacji Międzykulturowej
 efekty

plan 2018/19

plan 2019/20

 SOCJOTERAPIA  Opiekun naukowy:
dr hab.  Tomasz Bajkowski, prof. UwB
Katedra Edukacji Międzykulturowej
 efekty plan

Osoba do kontaku
Mgr Monika Łukaszuk
pokój  A15 lub tel. 85 745 75 22

Kierownik studiów podyplomowych
dr hab. Tomasz Bajkowski, prof. UwB
pokój A17

podyplomowe.pip@uwb.edu.pl

Oferta studiów podyplomowych w roku akademickim 2019/20

 

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA Opiekun naukowy:
dr Małgorzata Bilewicz
efekty plan
PRACA Z UCZNIEM O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH W SYSTEMIE EDUKACJI INTEGRACYJNEJ I WŁĄCZAJĄCEJ  Opiekun naukowy:
dr Małgorzata Bilewicz
efekty plan
NAUCZYCIEL PLASTYKI Opiekun naukowy:
dr Dorota Świdzińska
efekty plan
PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
(kierunek wyłączony z oferty na rok akademicki 2019/20)
Opiekun naukowy:
dr hab. Janina Uszyńska-Jarmoc, prof. UwB
Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
efekty

plan 2017/18

plan 2018/19

 TERAPIA PEDAGOGICZNA  Opiekun naukowy:
dr hab. Tomasz Bajkowski
Katedra Edukacji Międzykulturowej
 efekty

plan 2018/19

plan 2019/20

 PEDAGOGIKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ  Opiekun naukowy:
prof. zw. dr hab. Jerzy Nikitorowicz
Katedra Edukacji Międzykulturowej
 efekty plan
 PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA  Opiekun naukowy:
prof. zw. dr hab. Jerzy Nikitorowicz
Katedra Edukacji Międzykulturowej
 efekty plan
 SOCJOTERAPIA  Opiekun naukowy:
dr hab.  Tomasz Bajkowski
Katedra Edukacji Międzykulturowej
 efekty plan
PROGRAMOWANIE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Z WYKORZYSTANIEM GIER STRATEGICZNYCH

 Opiekun naukowy:
dr hab. Tomasz Sosnowski
Zakład Pedagogiki Społecznej

 efekty plan
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Opiekun naukowy:
prof. dr hab. Marek Konopczyński
 efekty plan
 WCZESNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO Opiekun naukowy:
dr hab. Elżbieta Jaszczyszyn, prof. UwB
Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej 
 efekty plan
 TERAPIA I EDUKACJA OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU

Opiekun naukowy:
dr hab. Agnieszka Sakowicz-Boboryko
Pracownia Pedagogiki Specjalnej

 efekty plan

Osoba do kontaku
Mgr Monika Łukaszuk
pokój  A15 lub tel. 85 745 75 22
Kierownik studiów podyplomowych
dr hab. Tomasz Bajkowski
pokój A17

podyplomowe.pip@uwb.edu.pl