Poczta UwB Facebook
 
Strona główna / Pracownicy / Wydarzenia / Zaproszenia na Konferencje i inne wydarzenia naukowe:
XXXIV Letnia Szkoła Młodych Pedagogów im. Marii Dudzikowej

Przed nami XXXIV Letnia Szkoła Młodych Pedagogów im. Marii Dudzikowej organizowana przez Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Kierownictwo naukowe tegorocznej LSMP obejmą prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak oraz dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ. Gospodarzem Szkoły będzie Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na czele z Panią Dziekan prof. dr hab. Agnieszką Cybal-Michalską.

XXXIV LSMP odbędzie się w dniach 14 – 18 września 2020 roku w Obrzycku. Miejsce tegorocznej Szkoły to otoczona malowniczym parkiem w dolinie Warty dawna rezydencja rodziny Raczyńskich – Pałac Obrzycko, w którym obecnie mieści się Dom Pracy Twórczej i Wypoczynku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Celem Letnich Szkół jest wspieranie i stymulowanie rozwoju naukowego Młodych pedagożek i pedagogów, w ramach którego tworzone są okazje do uzupełniania i pogłębiania wiedzy, wzbogacania własnego warsztatu badawczego, a także możliwości debiutów naukowych oraz promowania najzdolniejszych. Ważne jest również tworzenie warunków sprzyjających autentycznej integracji środowiska, pracy w dobrej atmosferze i zacieśnianiu więzi międzypokoleniowych. Zajęcia odbywają się w kilku, wypróbowanych już formach, a więc poprzez wykłady, dyskusje panelowe, warsztaty i prezentacje naukowe zaproszonych gości – autorytetów w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, rozmowy i konsultacje z nimi, problemowe seminaria w małych grupach, wystąpienia i prezentacje dorobku młodej kadry pedagogicznej.

Problematyką tegorocznej Szkoły, tj. Pedagogika w Uniwersytecie. Konteksty – Koncepcje – Praktyki chcemy wpisać się w szeroką dyskusję dotyczącą funkcjonowania uniwersytetu i w uniwersytecie. Szczególnie interesować nas będzie interdyscyplinarna diagnoza szkoły wyższej jako organizacji, w której odzwierciedla się to, co niesie jej otoczenie, a więc zjawiska i procesy pochodzące z zewnątrz, ale też organizacji, która stanowi określony zespół wartości, tradycji, dążeń, przekonań, postaw, które są jej istotą i jednocześnie decydują o jej społecznym klimacie, a co za tym idzie – warunkach i relacjach w niej doświadczanych, a więc tym, co jest wewnątrz. Problematykę tę będziemy uszczegóławiać w świetle różnych teorii naukowych oraz przykładów praktyk pedagogicznych, między innymi wokół takich pytań, jak:

  1. Uniwersytet – Jaki (nie) jest? Jaki (nie) może być? Jaki być (nie) powinien? Jak go badać i o nim pisać?
  2. O tożsamości podmiotów w uniwersytecie – interakcje społeczne, edukacyjne i badawcze w szkole wyższej?
  3. Pedagogika i pedagogia funkcjonowania uniwersytetu i w uniwersytecie, czyli jak analizować, interpretować i opisywać sceny i zdarzenia z życia akademickiej codzienności?

Poziom dyskusji gwarantuje dobór kompetentnych merytorycznie wykładowców. Oto alfabetyczna lista profesorów tytularnych i uczelnianych, z którymi – niezależnie od wysłuchania ich wykładów – będzie można także konsultować na miejscu własne projekty naukowo-badawcze czy wydawnicze: Wiesław Ambrozik, Ewa Bochno, Agnieszka Cybal-Michalska, Maria Czerepaniak-Walczak, Agnieszka Gromkowska-Melosik, Krzysztof Jakubiak, Wiesław Jamrożek, Małgorzata Kowalska, Barbara Kromolicka, Stefan Kwiatkowski, Marek Kwiek, Roman Leppert, Zbyszko Melosik, Radosław Rybkowski, Anna Sajdak-Burska, Bogusław Śliwerski, Marzenna Zaorska

W ramach LSMP będzie można także skorzystać z bogatej oferty warsztatowej

Już dziś serdecznie zapraszamy Młode Pedagożki i Młodych Pedagogów do udziału w Letniej Szkole i prosimy o upowszechnienie w Państwa środowisku informacji o tegorocznej Szkole. Osoby zainteresowane chęcią udziału w XXXIV LSMP prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 20 czerwca 2020 roku.

Formularz Zgłoszeniowy

Szczegółowe informacje dotyczące XXXIV Letniej Szkoły Młodych Pedagogów podamy w kolejnym komunikacie oraz na naszej stronie: lsmp34.amu.edu.pl

Informujemy, że przewidywany koszt uczestnictwa (zakwaterowanie, wyżywienie, materiały) w XXXIV Letniej Szkole Młodych Pedagogów wynosić będzie 950 złotych.

W razie pytań prosimy o kontakt z Sekretarzami LSMP:

Kierownik Naukowa XXXIV LSMP

prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak
malwa_1@interia.eu

Kierownik Naukowa XXXIV LSMP

dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ
E.Bochno@ips.uz.zgora.pl
Tel. 691-33-55-65

Sekretarze Naukowi XXXIV LSMP

Prezydencja Forum Młodych Pedagogów przy KNP PAN kadencji 2019/2020
Dr Bożena Kanclerz
Dr Mateusz Marciniak

Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu

Prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska

Pełny komunikat

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA
Wolontariusz Pokolenia Y

Termin i miejsce: 22 listopada 2019 r.
Organizator:  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Miejsce szkolenia: ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa

Zachęcamy do zapoznania się z: zaproszeniem, komunikatem II konferencji oraz informacjami nt. pokolenia Y na: https://konferencje.aps.edu.pl/wolontariuszpokoleniay/


 

Funkcjonowanie systemów profilaktyczno-resocjalizacyjnych we współczesnych środowiskach wychowawczych.
I Międzynarodowa Konferencja nt. Evidence-Based Practice jako kierunek rozwoju pedagogiki resocjalizacyjnej.
28-29.03.2019 roku
Miejsce
Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

strona konferencji


 

XII Łódzka Konferencja Biograficzna z cyklu Biografia i badanie biografii „Biografie rodzinne i uczenie się”
15-16 lutego 2019 – Łódź
Organizator: Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego
Patronat honorowy: Akademickie Towarzystwo Andragogiczne
Miejsce konferencji: 91-519 Łódź, ul. Rogowska 26
e-mail: konferencjabb@gmail.com
Zgłoszenia udziału w konferencji wraz z tytułem wystąpienia/prezentacji oraz tezami referatu należy dokonać wypełniając formularz internetowy: https://goo.gl/forms/EIaeYYcImW8sHbFD2


 

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Białymstoku oraz Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
zapraszają na konferencję z okazji 25-lecia przystąpienia Polski do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka:
Polska w systemie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka,

która odbędzie się 20 listopada 2018 r. o godz. 14.15 na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (sala 103) przy ul. Mickiewicza 1 w Białymstoku

Zaproszenie


 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Kryzys człowieczeństwa?
Edycja III
1968 – Co pozostało po rewolucji kulturowej z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku?

Termin: 05 – 06 grudnia 2018
Miejsce: Kraków, Akademia Ignatianum, ul. Kopernika 26

Strona internetowa konferencji


 

Szanowni Państwo,
w imieniu prof. dr hab. Izabeli Święcickiej, prorektor ds. nauki serdecznie zapraszam do udziału w prezentacji
Jak napisać dobry projekt grantowy?
Prowadzący: dr  Piotr Guzowski i dr Radosław Poniat.
Termin: 19.11.2018 r. (poniedziałek), godz. 9.00.
Miejsce: Wydział Historyczno-Socjologiczny, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, sala nr 108 A, I piętro.


 

Instytut Pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
zaprasza na Ogólnopolskie Sympozjum Naukowym zatytułowane:

Homo transgressivus w poszukiwaniu sensu istnienia. Od transgresji ku transcendencji...?
 

Konferencja odbędzie się w Akademii Pedagogiki Specjalnej 30 listopada 2018 roku.
Więcej informacji


 

Zakład Metodologii Nauk o Edukacji, Zakład Poradnictwa Społecznego Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM
oraz Towarzystwo im. Floriana Znanieckiego zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową

Kultura i Wychowanie. Floriana Znanieckiego Koncepcje i Recepcje

organizowaną pod patronatem Jm Rektora UAM prof. dr. hab. Andrzeja Lesickiego, która odbędzie się w poznaniu 28 listopada 2018r. w ramach obchodów 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego.
Więcej informacji


 

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Egzystencjalne problemy człowieka współczesnego

Termin Konferencji: 30 listopada 2018 roku
Termin przysyłania zgłoszeń: 15.09.2018
Miejsce: Instytut Pedagogiki, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
ul. Szczęśliwicka 40

Strona konferencji:
http://www.aps.edu.pl/konferencje/homo-transgressivus-w-poszukiwaniu-sensu-istnienia-od-transgresji-ku-transcendencji/


 

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie świętuje jubileusz 50-lecia istnienia. W ramach obchodów jubileuszu w dniach 3-4 grudnia 2018 roku w Krakowie odbędzie się
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Dobra edukacji i ich pedagogiczna eksploracja,
do udziału w której mamy zaszczyt zaprosić Państwa.

Więcej informacji o konferencji znajdą Państwo w załączonym Komunikacie nr 2.
Karta zgłoszenia