Poczta UwB Facebook
 
Strona główna / Pracownicy / Katedry, Zakłady, Pracownie / Katedra Pedagogiki Specjalnej i Działań Twórczych / Pracownia Pedagogiki Inkluzyjnej

Pracowania Pedagogiki Inkluzyjnej funkcjonuje w ramach Katedry Pedagogiki Specjalnej
i Działań Twórczych. Problematyka badań pracowników oscyluje wokół podmiotowości, integracji, normalizacji i wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością w różnych obszarach aktywności (edukacyjnej, rehabilitacyjnej, społecznej, zawodowej).

Przedmioty realizowane przez pracowników w bieżącym roku akademickim:

 • Pedagogika specjalna
 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej
 • Teoretyczne i aplikacyjne podstawy edukacji włączającej
 • Pedagogika rewalidacyjna
 • Praca kuratora sądowego z osobami niepełnosprawnymi
 • Niepełnosprawność - wybrane aspekty społeczno-formalne
 • Wspieranie zatrudnienia oraz rehabilitacja osób niepełnosprawnych
 • Seminarium dyplomowe
 • Seminarium magisterskie
 • Praktyka pedagogiczna
Dr hab. Agnieszka Sakowicz-Boboryko

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar

Mgr Dorota Wyrzykowska–Koda

 

Publikacje Usos UwB Repozytorium UwB Research Gate Google Scholar