Poczta UwB Facebook
 

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Nauk o Edukacji jest partnerem w International Virtual Academic Collaboration Project: Children’s Rights Studies Online (CRS Online) finansowanym przez Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej DAAD (German Academic Exchange Service). W projekcie uczestniczy 14 uniwersytetów partnerskich: Niemiec, Polski, Australii, Rumunii, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Cypru, Niderlandów, Chile, Argentyny i Hiszpanii. Całość koordynuje University of Applied Sciences, Potsdam.

Celem projektu jest realizacja eksperckich wykładów dotyczących praw dziecka, badań partycypacyjnych z dziećmi, Konwencji ONZ dostępnych dla szerokiej rzeszy odbiorców. Planowane są 3 moduły online z kilkoma sesjami. Planowana jest szkoła letnia dla studentów uczelni partnerskich oraz międzynarodowa konferencja CREAN (Children`s Rights Academic Network): Interdisciplinary and Intersectional Challenges in Childhood Studies and Children's Rights.

Projekt realizowany w powiązaniu z anglojęzycznymi studiami magisterskimi z zakresu praw dziecka. Więcej szczegółów pod adresem: www.fh-potsdam.de/macr

Koordynatorem projektu z ramienia Wydziału jest Dr hab. Krzysztof Sawicki

Realizacja projektu: 01.10.2020 – 30.09.2021

Więcej: www.childrensrightsstudies.online

Czytaj dalej...

Zapraszamy na I spotkanie z cyklu "Jakość działalności naukowej pracowników Wydziału Nauk o Edukacji" nt."Publikowanie w wysokopunktowanych czasopismach naukowych – od pomysłu do realizacji". Spotkanie poprowadzi dr hab. Krzysztof Sawicki.

Spotkanie odbędzie się w piątek (20.11.2020), godz. 10.15 - 11.45 w trybie online.

Czytaj dalej...

Dr Marta Kowalczuk-Walędziak podpisała umowę wydawniczą z renomowanym międzynarodowym wydawnictwem Palgrave Macmillan na wydanie książki "The Palgrave Handbook of Teacher Education in Central and Eastern Europe". Pani Doktor jest pierwszym redaktorem tej pracy, przygotowywanej we współpracy z Prof. Rozą Valeevą (Kazan Federal University, Rosja); Prof. Mariją Sablić (University of Osijek, Chorwacja) oraz Prof. Ianem Menterem (Oxford University, Wielka Brytania). Celem książki jest analiza trendów, przemian i wyzwań w kształceniu nauczycieli w Europie Środkowej i Wschodniej po 1989 roku oraz wskazanie niezbędnych kierunków zmian, stosownie do wyzwań i potrzeb XXI wieku. Książka obejmuje 22 rozdziały przygotowane przez 55 autorów - wybitnych specjalistów i badaczy problematyki kształcenia nauczycieli z tej części kontynentu. Rozdział dotyczący kształcenia nauczycieli w Polsce jest przygotowywany przez dr hab. Alicję Korzeniecką-Bondar, dr Martę Kowalczuk-Walędziak oraz dr hab. Hannę Kędzierską, prof. UWM. Przewidywany termin publikacji: czerwiec 2021.

 

Czytaj dalej...

Szanowni Studenci,

istnieje możliwość wcześniejszego umówienia się z pracownikami dziekanatu studiów stacjonarnych za pomocą podanego poniżej łącza. 

Rezerwacja spotkań w dziekanacie studiów stacjonarnych (pokój A8) - kliknij tutaj!

Czytaj dalej...

Challenges of distance teaching in teacher education and education
20-22 May 2021, Ljubljana, Slovenia

The Sci­entific and Or­gan­ising Com­mit­tees of the Teacher Education Policy in Europe (TEPE) Net­work Conference 2021 are call­ing for ab­stract sub­mis­sions. 

The radical changes in professional and everyday life caused by the pandemic COVID -19 have also raised a number of questions concerning the education of future teachers and thus education in general. The changes that are taking place in schools around the world pose major challenges to education policy in general and teacher education policy in particular. These challenges also require an immediate response from educational and teacher education researchers.
Conference themes:
Theme 1:
Distance teaching and learning: new challenges for teacher education policy and practice
Theme 2: Pedagogical strategies to meet and respond to challenges in distance teaching and learning
Theme 3: Problems and strategies in researching the challenges of brought forward by distance teaching and learning
Theme 4: What kind of teacher education policy (institutional, national, European level) for the times we have entered?

This event will definitely be held by Zoom. If the Covid conditions allow it, it will be a blended event, so that participation can be either be by Zoom or in presence at the University of Ljubljana

Im­port­ant dates
Submission of abstracts: 4 January 2021 – January 21, 2021
Abstract Acceptance Notice: 22 February 2021
Registration Deadline: 15 April 2021 (Midnight CET)

More information via https://www.pef.uni-lj.si/1421.html

Czytaj dalej...

W imieniu dr hab. Ewy Gruszewskiej, prof. UwB – Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu w Białymstoku zapraszamy całą społeczność Wydziału Nauk o Edukacji do udziału w FORUM DOKTORANTÓW Szkoty Doktorskiej Nauk Społecznych UwB.

Spotkanie ma na celu zainicjowanie dyskusji nad koncepcjami rozpraw doktorskich Doktorantów SDNS UwB w szerszym gronie. W trakcie spotkania Doktoranci będą przedstawiali własne koncepcje oraz dotychczasowe wyniki badań (maks. 20 minut), a następnie odbędzie się dyskusja.

Spotkanie w trybie online (za pośrednictwem platformy Blackboard) odbędzie się w kilku terminach:

Pedagogika – 27.11.2020, godz. 11.00 – 13.00

Nauki prawne – 20.11.2020, godz. 11.00 – 13.00

                               04.12.2020, godz. 11.00 – 13.00

Ekonomia i Finanse – 11.12.2020, godz. 11.00 – 13.00

Nauki Socjologiczne - 11.12.2020, godz. 13.30 – 14.30

FORUM DOKTORANTÓW - Pedagogika

FORUM DOKTORANTÓW - Ekonomia i finanse, Nauki socjologiczne

FORUM DOKTORANTÓW - Nauki prawne

Czytaj dalej...

Proszę o zapoznanie się z informacją na stronie wydziału w Zakładce Stypendia - Ogłoszenia.

Czytaj dalej...

Informujemy, że od najbliższej soboty, to jest od dnia 17.10.2020 r. wszystkie zajęcia na wszystkich kierunkach na Wydziale Nauk o Edukacji UwB prowadzone będą wyłącznie w trybie zdalnym.
Jest to konsekwencja wejścia miasta Białystok do tak zwanej "strefy czerwonej", w której edukacja w szkołach ponadpodstawowych i wyższych przechodzi w pełni na tryb zdalny.

Szczegółowe informacje będą podawane na bieżąco.

Czytaj dalej...


W związku z przypisaniem, od 10 października 2020r., miasta Białystok do strefy żółtej, na terenie Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. W trosce o zdrowie Nas wszystkich prosimy o respektowanie tego obowiązku w przestrzeni całego budynku i terenu Wydziału – również na zajęciach.

Prof. dr hab. Mirosław Sobecki
Dziekan Wydziału Nauk o Edukacji

Czytaj dalej...
Strona:     <<   <  1  2  3  4  5  >  >>