Poczta UwB Facebook
 

Zapraszamy na III spotkanie z cyklu "Jakość działalności naukowej pracowników Wydziału Nauk o Edukacji" nt. ZARZĄDZANIE BIBLIOGRAFIĄ I PRZYPISAMI BIBLIOGRAFICZNYMI – OBSŁUGA PROGRAMU ZOTERO. Spotkanie poprowadzi: dr hab. Krzysztof Sawicki.

Spotkanie odbędzie się w wtorek 19 stycznia 2021 r., godz. 10.15 - 11.45 w trybie online

Czytaj dalej...

W poniedziałek, 11 stycznia 2021 r., odbyło się certyfikowane webinarium 'The Nature of Criminal Behavior: How Genomics and Biological Measures are Impacting Criminology', którego gościem specjalnym był z Prof. J.C. Barnes (University of Cincinnati, USA). Prof. Barnes wprowadził uczestników spotkania w tematykę związków genomiki z kryminologią oraz przedstawił wyniki najnowszych badań w tym zakresie. Po wykładzie miała miejsce interesująca dyskusja dotycząca związków przestępczości z problemami edukacyjnymi. Tematyka webinarium spotkała się z dużym zainteresowaniem odbiorców - w spotkaniu wzięło udział 98 osób z różnych ośrodków naukowych z Polski.
Dziękując za tak liczne uczestnictwo, serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania dotyczące tematyki natury zachowań kryminalnych. Wszelkie informacje będą aktualizowane na bieżąco na stronie internetowej Wydziału Nauk o Edukacji UwB oraz Fanpage’u na Facebook’u: https://www.facebook.com/noe.uwb/

Czytaj dalej...

Dr hab. Krzysztof Sawicki został powołany przez The Malta Council for Science and Technology na eksperta do oceny wniosków badawczych z zakresu nauk społecznych na lata 2021-2025.

Czytaj dalej...

mainLogo.png 

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,  UwB  

zaprasza

NA KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU IELTS

termin zajęć: piątki, od 12.02.2021 do 04.06.2021, godz. 17.00-19.15

miejsce zajęć: zajęcia w formie zdalnej na platformie ZOOM

12 czerwca 2021 będzie możliwość podejścia do egzaminu IELTS  w siedzibie SPNJO, UwB w Białymstoku.

więcej informacji na stronce: https://uwb.edu.pl/ielts

Czytaj dalej...

Prof. dr hab. Marek Konopczyński został powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego na czteroletnią kadencję do Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym. Prof. Konopczyński zasiada w Radzie niezmiennie od 2008 roku.

Do zadań Rady należy m.in. organizowanie, inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć, które służą zapobieganiu przestępczości oraz społecznej readaptacji skazanych. Zajmujemy się również koncepcją podziału środków finansowych z funduszu pomocy penitencjarnej - mówi prof. Marek Konopczyński kierownik Katedry Pedagogiki Specjalnej i Działań Twórczych na Wydziale Nauk o Edukacji.

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/rada-glowna-ds-spolecznej-readaptacji-i-pomocy-skazanym

Czytaj dalej...

Zachowania kryminogenne majążne podłoże, a zrozumienie ich etiologii jest istotne nie tylko z poznawczego punktu widzenia, ale także dla podejmowania odpowiednich oddziaływań profilaktycznych i resocjalizacyjnych. Szczególnie interesujące stały się w ostatnim czasie oddziaływania biologiczne, które przez wielu badaczy uznawane są za podstawę ludzkiego zachowania. Takie stanowisko budzi także wiele kontrowersji, które stają się także przyczynkiem do podejmowania kolejnych badań w tym zakresie. Jednym z najbardziej znanych naukowców, który podejmuje to wyzwanie w obszarze genetyki i zachowań kryminalnych jest prof. James Christopher (J.C.) Barnes, który podczas spotkania podzieli się z nami swoją wiedzą i wynikami prowadzonych badań.

Katedra Pedagogiki Specjalnej i Działań Twórczych Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku serdecznie zaprasza na certyfikowane seminarium naukowe pt. „The Nature of Criminal Behavior: How Genomics and Biological Measures are Impacting Criminology”, które poprowadzi prof. J. C. Barnes z University of Cincinnati (USA).

Seminarium odbędzie się 11 stycznia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 17:00 w formie online.

Zapisy odbywają się poprzez formularz Google dostępny pod poniższym linkiem: https://forms.gle/8DqLQ53k9EveDcRG8

Informacja na temat platformy, na której odbędzie się Seminarium zostanie podana wkrótce.

Seminarium zostanie przeprowadzone w języku angielskim.
___________________________________________
Wydarzenie jest cz
ęścią cyklu seminariów naukowych poświęconych biologicznym korelatom zachowań przestępczych. Informacje na temat kolejnych wydarzeń w ramach cyklu będą na bieżąco publikowane na stronie Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku.

Czytaj dalej...

Informujemy, że od 3 grudnia 2020 r. została otwarta na stałe tura generowania i składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i zapomogi. Otwarta jest również tura wnioskowania o stypendium dla osób niepełnosprawnych. Tury te będą otwarte do 30 czerwca 2021 r.

Dziekanat ds. Socjalno-Bytowych i Praktyk Studenckich

Czytaj dalej...

Powszechne Towarzystwo Oświatowe „Edukacja Narodowa” im. Ks. Grzegorza Piramowicza w Białymstoku oraz Narodowe Forum Doradztwa Kariery w Warszawie wraz z Partnerami Merytorycznymi Uniwersytetem w Białymstoku, Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, Poradnią Psychologiczną nr 2 realizują działania w zakresie tworzenia szkoły ćwiczeń będącej miejscem rozwoju zawodowego dyrektorów i nauczycieli stosujących w swojej pracy ciekawe rozwiązania dydaktyczne, organizacyjne i wychowawcze.

Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy. Realizacja działań obejmie obszary: matematyczny, przyrodniczy, językowy i informatyczny oraz indywidualizacji procesu uczenia się. Projekt nr POWR.02.10.00-00-3033/20 „Białostocka szkoła ćwiczeń” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Okres realizacji: od 01.09.2020 do 31.08.2022.

Wydział Nauk o Edukacji reprezentują: dr Barbara Dudel i dr Monika Zińczuk.

Więcej informacji:

https://2slo.bialystok.pl/projekty/bialostocka-szkola-cwiczen/

W ramach działań Białostockiej Szkoły Ćwiczeń planowana jest konferencja „KOMPETENCJE KLUCZOWE W SYSTEMIE EDUKACJI”, która odbędzie się dnia 10 grudnia 2020 r. w formie online.

I część - sesja plenarna 10.00 – 12.00 adresowana jest do kadry zarządzającej placówkami oświatowymi oraz zainteresowanych nauczycieli. Iwona Zaborowska z Narodowego Forum Doradztwa Kariery przybliży strukturę i funkcje „Szkoły Ćwiczeń”. Prelegentami są: prof. dr hab. Czesław Noworol, Uniwersytet Jagielloński oraz dr Barbara Dudel, Uniwersytet w Białymstoku.

II część panelowa 12.30 – 15.15 w formie webinariów tematycznych (do wyboru) jest skierowana jest do kadry pedagogicznej – nauczycieli, wychowawców i pedagogów.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Zgłoszenia elektroniczne pod adresem: https://tiny.pl/78l72

Czytaj dalej...

Z okazji Światowego Dnia Wolontariusza na Wydziale udostępniamy nagranie z panelu zorganizowanego przez Zakład Pedagogiki Społecznej, w ramach Seminarium naukowego  nt. "Wolontariat w dobie pandemii Koronawirusa COVID-19". Pamięci pomysłodawcy - dr hab. Tomasza Sosnowskiego. W panelu głos zabrali:

- Paweł Jordan – współtwórca Centrum Wolontariatu w Polsce, Prezes Biura Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS w Warszawie,

- Marek Masalski – dyrektora Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia ELEOS,

- Kinga Szoka – studentka Wydziału NoE, Regionalny Koordynatorka Akademii Przyszłości;

- Bogusław Lewkowicz – prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Jurowcach.

Seminarium jest kontynuacją wieloletniej tradycji obchodów Światowego Dnia Wolontariusza, którą na Wydziale zainicjował w 2003 roku Tomasz Sosnowski. Jako społecznik i naukowiec ukazywał idee wolontariatu jako ważny element rozwoju każdego człowieka.

Z okazji Światowego Dnia Wolontariusza, przypadającego 05 grudnia, prof. dr hab. Mirosław Sobecki - Dziekan Wydziału Nauk o Edukacji, składa serdeczne podziękowania wszystkim społecznikom za ich pracę i poświęcenie oraz życzy satysfakcji i poczucia wspólnoty w wielkiej rodzinie pasjonatów wolontariatu.

Czytaj dalej...

Zapraszamy na II spotkanie z cyklu "Jakość działalności naukowej pracowników Wydziału Nauk o Edukacji" nt. Młody pracownik nauki – jak planować własną działalność naukową (w kontekście nie tylko ewaluacji dyscypliny). Spotkanie poprowadzą: dr hab. Alicja Korzeniecka – Bondar i dr Marta Kowalczuk – Walędziak

Spotkanie odbędzie się w piątek 04 grudnia 2020, godz. 10.15 - 11.45 w trybie online

Czytaj dalej...
Strona:     <<   <  1  2  3  4  5  >  >>