Poczta UwB Facebook
 

Uniwersytet w Białymstoku po raz piąty przystępuje do programu Legia Akademicka. To projekt szkoleniowy dla studentów, realizowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

Czytaj dalej...

Seminarium odwołane ze względu na trudną sytuację epidemiczną w kraju

Wydział Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej serdecznie zapraszają studentów i nauczycieli akademickich do udziału w seminarium naukowym 'Education systems in the Middle East, Maghreb and Spain: legal, cultural, and socio-religious contexts', które odbędzie się na Wydziale Nauk o Edukacji w dniu 27 stycznia 2022 r. w godz. 10:15-13:30 w sali C2.17 przy ul. Świerkowej 20A. Podczas seminarium studenci programu Erasmus plus z obu Wydziałów zaprezentują strukturę, osiągnięcia i wyzwania systemów edukacyjnych w ich krajach. 

Czytaj dalej...

Z przyjemnością informujemy, że na Wydziale Nauk o Edukacji będzie realizowany w latach 2022-2024 międzynarodowy projekt Empowering Teachers for Automatic Recognition of learning periods abroad (ETAR). Projekt jest finansowany ze środków UE (grant no: 101049545; budżet projektu 250000€) a jego koordynatorką z ramienia UwB jest dr Marta Kowalczuk-Walędziak. Projekt powstał w ramach konsorcjum obejmującego organizacje pozarządowe zajmujące się wymianą uczniów (EFIL - lider konsorcjum; YFU Estonia; AFS Poland; AFS Belgium Flanders; Go!Network), instytucje akademickie (UwB) i stowarzyszenia kształcenia nauczycieli (Estonian Teacher Association). Wydział Nauk o Edukacji odpowiada za część badawczą projektu.

W 2020 r. Komisja Europejska powołała zespół ekspertów
(http://recognisestudyabroad.eu/network-of-experts/) do opracowania rozwiązań mających na celu wypracowanie wspólnych dla krajów UE mechanizmów wspierających uznawalność efektów uczenia się osiągniętych w okresach nauki za granicą a następnie dostosowanie ich do kontekstów edukacyjnych państw członkowskich. Celem projektu ETAR jest implementacja w praktyce i sprawdzenie w toku badań użyteczności tych rozwiązań, w szczególności zaś modelu rozwoju zawodowego nauczycieli w zakresie przygotowania ich do automatycznego uznawania efektów uczenia się uczniów szkół ponadpodstawowych osiągniętych w okresach nauki za granicą, w trzech państwach: Estonia, Belgia i Polska. W projekcie weźmie udział 45 nauczycieli akademickich, 200 nauczycieli, 200 uczniów, a także 40 dyrektorów szkół, reprezentantów organizacji zajmujących się wymianą uczniowską, ministerstwa edukacji, oraz krajowych agencji programu Erasmus+.

Czytaj dalej...

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Pedagogika Uniwersytetu 
w Białymstoku zawiadamiają o publicznej obronie rozprawy doktorskiej 
mgr Marty Teresy Bem


Temat dysertacji:  
Kompetencje międzykulturowe studentów.  
Studium teoretyczno-empiryczne 

Czytaj dalej...

Natalia jest studentką trzeciego roku pedagogiki resocjalizacyjnej, przewodniczącą Naukowego Koła Twórczej Resocjalizacji „Tabula Rasa” i aktywnie działa na rzecz naszego wydziału.
Kilka dni temu dotknęła ją niewyobrażalna tragedia - spłonął jej dom rodzinny. W przeciągu kilku chwil rodzina Natalii została pozbawiona swojego miejsca na ziemi. Straty powstałe wskutek pożaru nie pozwalają na dalsze zamieszkiwanie w nim, a koszt odbudowy domu jest bardzo wysoki. Natalia razem z siostrą utworzyły zbiórkę z nadzieją, że ludzie o dobrych sercach pomogą odbudować ich ukochane miejsce.
Z okazji zbliżających się świąt dołóżmy swoją cegiełkę i pomóżmy Natalii i jej rodzinie wrócić do domu.
Link do zbiórki:
https://www.szczytny-cel.pl/z/szepietowo

Czytaj dalej...

W poniedziałek, 22 listopada 2021 r. odbyło się drugie seminarium z serii „The Nature of Criminal Behavior” pt. „Crime and biological aging”, które poprowadził dr Peter Tanksley z Uniwersytetu Texas w Austin. Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję pogłębić swoją wiedzę na temat kolejnej płaszczyzny badań dotyczącej biologii, medycyny i psychologii oraz skłonności do zachowań przestępczych. W spotkaniu wzięli udział studenci i naukowcy z jednostek naukowych w całej Polsce. Po części merytorycznej odbyła się długa dyskusja, co potwierdziło, że tematyka "biopsychosocial criminology" cały czas wzbudza ogromne zainteresowanie i chęci poszerzania wiadomości w przedmiotowym obszarze. W związku z tym serdecznie zapraszamy do śledzenia fanpage’a @Wydział Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku w oczekiwaniu na informacje o kolejnym Seminarium!

 

Czytaj dalej...

Centrum Wsparcia Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych Uniwersytetu w Białymstoku poszukuje osób chętnych do podjęcia pracy w charakterze asystenta osoby niepełnosprawnej.

Do głównych zadań należ:

- pomoc w sporządzaniu notatek oraz ewentualna pomoc czynnościach związanych bezpośrednio z udziałem studentów niepełnosprawnych w zajęciach.

Zapewniamy: umowę zlecenie i wynagrodzenie w wysokości od 20 zł brutto/ godzinę.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: biuro.pelnomocnikaon@uwb.edu.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 85 745 78 89.

Czytaj dalej...

Studenckie Koło Teatralne "StuKoT" zaprasza na premierę spektaklu "Grzegorz Dyndała, czyli mąż pognębiony". Tę XVII-wieczną komedię Moliera będzie można obejrzeć w piątek, 10 grudnia w Auli im. Janusza Korczaka na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Świerkowej 20. Początek o godz. 18. Wstęp jest bezpłatny.

Czytaj dalej...

Uwaga Studenci. W środę, 1 grudnia 2021 roku zostanie uruchomiona na stałe tura generowania i składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i zapomogi. Otwarta jest również tura wnioskowania o stypendium dla osób niepełnosprawnych.

Obie wyżej wymienione tury będą otwarte do 30 czerwca 2022 roku.

Przypominamy, że przed przystąpieniem do wypełniania formularzy elektronicznych należy zapoznać się z instrukcjami dostępnymi w systemie.

Czytaj dalej...

Dr Marcin Kolemba otrzymał dofinansowanie na badania w projekcie zatytułowanym „Polska adaptacja Academic GritScale (K.N. Clark & C.K. Malecki)” w ramach grantu w konkursie MINIATURA 5. Celem projektu jest opracowanie polskiej wersji skali służącej do pomiaru czynnika grit(determinacji) wśród młodzieży.

Gratulujemy!

Czytaj dalej...
Strona:     <<   <  1  2  3  4  5  >  >>