Poczta UwB Facebook
 

Po 16 latach pracy na Wydziale z uprawnień emerytalnych postanowił skorzystać prof. dr hab. Andrei Harbatski. Podczas wrześniowego posiedzenia Rady Wydziału Nauk o Edukacji nawiązano do wkładu Profesora w życie Wydziału w ostatnich dwóch dekadach.  Poniżej znajdziecie Państwo słowa skierowane do Profesora przez Dziekana Wydziału oraz wystąpienie prof. dr hab. Andreia Harbatskiego.

 

Słowa skierowane do Profesora przez Dziekana Wydziału oraz wystąpienie prof. dr hab. Andreia Harbatskiego

 

powrót