Poczta UwB Facebook
 
II Studencka Akademia Profilaktyków

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie DROGA w Białymstoku organizuje II Studencką Akademię Profilaktyków, której głównym celem jest dostarczenie studentom wiedzy dotyczącej profilaktyki zdrowia psychicznego oraz form pomocy dzieciom, młodzieży uzależnionej/ nadużywającej środków psychoaktywnych i nowych technologii.
Pierwsze spotkanie: 24 października 2022, Wydział Nauk o Edukacji, Świerkowa 20, godz. 9.00-11.00, sala A204.

Zgłoszenia pod nr telefonu: 788 945 550 
oraz e-mailem: joanna.dziemianczyk@stowarzyszeniedroga.pl 

Uczestnicy po ukończonym programie będą mieli możliwość prowadzenia zajęć profilaktycznych ODPŁATNIE.

powrót