Poczta UwB Facebook
 
MOBILNE CENTRUM EDUKACYJNE

W dniach 11 oraz 12 października na zaproszenie Zakładu Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej na terenie Wydziału Nauk o Edukacji pojawiło się Mobilne Centrum Edukacyjne Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Przy wsparciu CEN w Białymstoku, który jest Regionalnym Punktem Informacyjnym FRSE zorganizowane zostały warsztaty poświęcone nowym technologiom. Adresatami warsztatów byli studenci pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz uczniowie szkół podstawowych. Inicjatywę przygotowano z myślą o zapewnieniu studentom oraz uczniom okazji do pogłębienia wiedzy i umiejętności związanych z dynamicznie rozwijającymi się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Kluczową część programu stanowiły warsztaty, ukazujące między innymi, jak za sprawą sprzętu elektronicznego przenieść się do przestrzeni cyfrowej niemal wszystkimi zmysłami oraz w jaki sposób komunikować się z robotami.
MCE to wyposażona w sprzęt klasopracownia "iLAB", którą studenci mogli poznać jako jeden z typów przestrzeni edukacyjnych innych, niż klasyczna klasa w budynku szkolnym. Doświadczenia tego typu są cenne między innymi w przygotowywaniu studentów do prowadzenia zajęć w ramach edukacji technicznej i informatycznej. Aktywności w "iLAB" przewidziane dla studentów oraz uczniów stanowiły kolejną okazję do wzmocnienia rozwijającej się sieci współpracy środowiska akademickiego oraz szkolnego, między innymi w ramach działań ze Szkołą Podstawową nr 9 w Białymstoku.
Więcej o MCE: https://www.frse.org.pl/mce

 

powrót