Poczta UwB Facebook
 
Staż naukowy NAWA dla dr hab. Anny Józefowicz

Miło nam poinformować, że dr hab. Anna Józefowicz otrzymała dwustronne stypendium Państwowe na wyjazd na staż naukowy na Węgry z programów NAWA i Tempus (Bilateral State Scholarship in Hungary) na rok akademicki 2022-2023. Pani Profesor będzie realizowała badania nt. "Lektury w edukacji wczesnoszkolnej w opinii nauczycieli i dzieci na przykładzie wybranych szkół podstawowych w Budapeszcie" w Katedrze Języka Obcego i Literatury na Wydziale Pedagogiki Podstawowej i Przedszkolnej (Department of Foreign Language and Literature at Faculty of Primary and Pre-School Education) Uniwersytetu Eötvös Loránd, Budapeszt. Opiekunką naukową stażu jest Profesor Eva Trentinne Benko.
Serdecznie gratulujemy!

powrót