Poczta UwB Facebook
 
KRAJOWE FORUM EKSPERTÓW ds. mobilności międzynarodowych uczniów szkół średnich

30 września 2022 r. odbyło się pierwsze spotkanie Krajowego Forum Ekspertów w ramach projektu ETAR (Empowering Teachers for Automatic Recognition), zorganizowane przez AFS Polska we współpracy z Wydziałem Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku. W spotkaniu wzięli udział m.in. dyrektorzy szkół, reprezentanci kuratoriów oświaty, ośrodków doskonalenia nauczycieli i nauczyciele akademiccy, którzy dyskutowali o korzyściach, wyzwaniach i problemach związanych z uczestnictwem uczniów w mobilnościach międzynarodowych. Wydział NoE reprezentowały dr Marta Kowalczuk-Walędziak (koordynatorka projektu ETAR) i dr Anna Młynarczuk-Sokołowska (trenerka i badaczka w projekcie). Po wysłuchaniu prezentacji o: projekcie ETAR (dr Marta Kowalczuk-Walędziak); działalności AFS Polska (mgr Dorota Kuipers); a także wyzwaniach i problemach dotyczących mobilności z perspektywy dyrektora (mgr Jacek Kaczor), rozpoczęła się dyskusja moderowana dotycząca mocnych i słabych stron polskiego systemu edukacji w zakresie umiędzynarodowienia edukacji szkolnej i długotrwałych mobilności międzynarodowych uczniów szkół średnich. Głos zabrali m.in. mgr Horacy Dębowski, wicedyrektor CKE, dr hab. Jerzy Waligóra, dyr. VIII Prywatnego LO w Krakowie, mgr Jacek Kaczor, dyr. I LO im. B. Nowodworskiego w Krakowie. Cennym rezultatem Forum jest to, że wszyscy eksperci wyrazili gotowość do wspierania i promowania różnorodnych inicjatyw w zakresie tej problematyki na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, m.in. organizację konferencji, warsztatów i seminariów dla nauczycieli, dyrektorów szkół, przedstawicieli nadzoru pedagogicznego i osób zaangażowanych w doskonalenie zawodowe.

powrót