Poczta UwB Facebook
 
UROCZYSTE ŚLUBOWANIE STUDENTEK I STUDENTÓW ORAZ SPOTKANIA ORGANIZACYJNE

3 października 2022 r. uroczyście powitaliśmy Studentki i Studentów 1 roku I i II stopnia studiów stacjonarnych, którzy wybrali nasz Wydział jako miejsce ich studiowania. Dziekan Wydziału NoE - Prof. dr hab. Mirosław Sobecki - w swoim przemówieniu życzył Studentkom i Studentom, by podejmowane studia były dla nich nie tylko czasem zdobywania nowej wiedzy i umiejętności specjalistycznych, ale także rozwoju ich pasji i zainteresowań, kreowania odpowiedzialnych postaw wobec drugiego człowieka i świata, zaangażowania w sprawy lokalne i globalne oraz nawiązywania wartościowych kontaktów na całe życie. W spotkaniu wzięli udział prodziekani naszego Wydziału oraz pracownice dziekanatów studiów stacjonarnych. Studentki i Studenci złożyli uroczyste ślubowanie oraz otrzymali legitymacje studenckie.
Cieszymy się na ten wspólny rok z Wami!

powrót