Poczta UwB Facebook
 
Pracownicy NoE z wizytą studyjną w Oslo

We wrześniu 2022 roku pracownicy naszego Wydziału (razem z reprezentantami innych jednostek UwB) doskonalili swoje kompetencje w zakresie projektowania uniwersalnego, podczas tygodniowej wizyty studyjnej w Norwegii - pierwszego w Europie kraju, który przyjął zasady projektowania uniwersalnego. W trakcie tej wizyty studyjnej uczestnicy odbyli kilkanaście spotkań z ekspertami w projektowaniu uniwersalnym, a także mieli możliwość obserwowania dobrych praktyk w tym zakresie w różnych instytucjach edukacyjnych (i nie tylko). Wizyta odbyła się w ramach projektu  „Zwiększenie kompetencji kadry dydaktycznej Uniwersytetu w Białymstoku z zakresu projektowania uniwersalnego” (POWR.03.04.00-00-KP15/21), realizowanego na UwB a koordynowanego przez dr. hab. Tomasza Bajkowskiego, prof. UwB - prodziekana NoE ds. dydaktyki.

powrót