Poczta UwB Facebook
 
Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej mgr Moniki Żak-Skalimowskiej

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Pedagogika Uniwersytetu 
w Białymstoku zawiadamiają o publicznej obronie rozprawy doktorskiej 
mgr Moniki Żak-Skalimowskiej

Temat dysertacji:  

Kompetencja twórcza a kompetencja metauczenia się studentów pedagogiki

powrót