Poczta UwB Facebook
 
PROFESOR MAREK KONOPCZYŃSKI ODZNACZONY MEDALEM STULECIA ODZYSKANEJ NIEPODLEGŁOŚCI

Z dumą informujemy, że Profesor Marek Konopczyński otrzymał z rąk Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Wojewoda przedstawił Profesora jako wybitnego opozycjonistę w PRL, działacza Solidarności i KOR-u oraz autora słynnej akcji opozycji w 1979 roku  w czasie wizyty Papieża na krakowskich Błoniach.

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości, ustanowiony w 2018 r., jest nagrodą przyznawaną na  pamiątkę  stulecia  odrodzenia  Państwa Polskiego obywatelom polskim którzy od czasu odzyskania niepodległości przez Państwo Polskie w 1918 r. przyczyniali się do budowania i wzmacniania suwerenności, niepodległości, kulturowej  tożsamości  i materialnej  pomyślności  Rzeczypospolitej.

Gratulujemy serdecznie

powrót