Poczta UwB Facebook
 
Wydział NoE był współorganizatorem 8th PIASA World Congress on Polish Studies (10-12 czerwca 2022 r.)

Miło nam poinformować, że Wydział Nauk o Edukacji (na zaproszenie prof. Kamili Budrowskiej) był współorganizatorem PIASA (The Polish Institute of Arts and Sciences of America) 8th World Congress on Polish Studies pod hasłem ‘Pogranicza’. Ponad 60 naukowców z całego świata, reprezentujących między innymi historię, literaturoznawstwo, językoznawstwo, ekonomię, politologię, stosunki międzynarodowe i prawo, obradowało na naszym Wydziale w dniach 10 - 12 czerwca 2022 r. Wykład plenarny wygłosiła dr hab. Aleksandra Hnatiuk – badaczka i tłumaczka ukraińskiej literatury pięknej, promotorka ukraińskiej kultury w Polsce i polskiej w Ukrainie. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa prac dokumentujących 80-lecie istnienia PIASA. Serdecznie dziękujemy wszystkim pracownikom naszego Wydziału zaangażowanym w organizację tego wydarzenia: dr hab. Marzannie Morozewicz, prof. UwB, dr Marcie Kowalczuk-Walędziak, dr Dorocie Świdzińskiej, Tomaszowi Krynickiemu, Robertowi Jaroszewicz oraz Mieczysławowi Rabiczko.

  

powrót