Poczta UwB Facebook
 
SZKOŁA LETNIA SP YOUNG ROZPOCZĘTA!

W dniu 25.06.2022 r. studenci i wykładowcy z Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu w Kłajpedzie, Uniwersytetu w Malmö oraz Latvian Christian Academy przyjechali na szkołę letnią będącą zakończeniem 3 letniego Projektu „SP YOUNG: Social Professions For Supporting Youth In A European Solidarity Context”.

Ponad 50 osób spotkało się w Białymstoku, by przez kolejne 10 dni pracować w międzynarodowych grupach i dyskutować nad tematami dotyczącymi współczesnej młodzieży. Celem projektu jest doskonalenie oferty dydaktycznej w zakresie pracy z młodymi ludźmi poprzez realizację założeń koncepcji Pozytywnego Rozwoju Młodzieży, a w szczególności poprzez wzmacnianie pozytywnych zasobów wspierających ich rozwój i edukację, budowanie tożsamości w oparciu o zasadę wspólnotowości, wolontariatu, zaangażowanie w życie społeczności lokalnych oraz aktywności prospołecznej (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wielokulturowości we współczesnych społeczeństwach).

Między intensywną pracą nie zabraknie czasu na zwiedzanie Podlasia, poszukiwanie jego wielokulturowych twarzy i odkrywanie urzekającej przyrody.

Więcej informacji na temat projektu jak i aktualnych aktywności można znaleźć na stronie: www.young.uwb.edu.pl

powrót