Poczta UwB Facebook
 
Zawiadomienie o obronie rozprawy doktorskiej mgr Anny Chańko-Kraszewskiej

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Pedagogika Uniwersytetu 
w Białymstoku zawiadamiają o publicznej obronie rozprawy doktorskiej 
mgr Anny Chańko-Kraszewskiej

Temat dysertacji:  

Modele i uwarunkowania (re)adaptacji kobiet do warunków izolacji więziennej

Załącznik

powrót