Poczta UwB Facebook
 
DR HAB. ALICJA KORZENIECKA-BONDAR, PROF. UWB I DR TOMASZ PRYMAK OTRZYMALI DOFINANSOWANIE NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ

Z radością informujemy, że dr hab. Alicja Korzeniecka-Bondar, prof. UwB i dr Tomasz Prymak otrzymali dofinansowanie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) w ramach „programu wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej - oferta wyjazdowa 2022-2023” na realizację wizyty studyjnej na Uniwersytecie w Patras w Grecji (Department of Educational Sciences and Early Childhood Education). Celem wizyty jest rozpoznanie doświadczeń opiekunów i studentów kierunków przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach i klasach I – III dotyczących mocnych i słabych stron praktyk studenckich.
Gratulujemy i życzymy owocnych rezultatów z tej współpracy!

powrót