Poczta UwB Facebook
 
Porozumienie ze Społeczną Szkołą Podstawową Polskiego Towarzystwa Oświatowego nr 4 w Białymstoku

Pracownicy Zakładu Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku 31 maja 2022 r. zorganizowali Seminarium  Naukowo-Dydaktyczne nt. Przygotowanie studentów do zawodu nauczyciela przedszkola  i edukacji wczesnoszkolnej – konteksty teoretyczne i praktyczne.

W ramach seminarium miała miejsce uroczystość podpisania porozumienia o współpracy między Społeczną Szkołą Podstawową Polskiego Towarzystwa Oświatowego nr 4 w Białymstoku reprezentowaną przez Dyrektor Ewę Teresę  Obuchowską a Wydziałem Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku reprezentowanym przez Dziekana prof. dr hab. Mirosława Sobeckiego.

 

powrót