Poczta UwB Facebook
 

Na podstawie § 12 ust. 3 Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku uprzejmie informuję, że na wniosek Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu w Białymstoku ogłaszam dzień 17 czerwca 2022 roku dniem rektorskim z obowiązkiem odpracowania.

Dzień rektorski nie dotyczy studentów Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie.
Wydziału Ekonomiczno-lnformatycznego.

prof. dr hab. Robert W. Ciborowski
rektor Uniwersytetu w Białymstoku

powrót