Poczta UwB Facebook
 

Na podstawie §12 ust. 3 Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku, uprzejmie informuję, że w związku z Urodzinowym Piknikiem ustalam w dniu 9 czerwca 2022 r. od godziny 15:00 godziny rektorskie z obowiązkiem odpracowania.

Godziny rektorskie nie dotyczą studentów Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego.

prof. dr hab. Robert W. Ciborowski
rektor Uniwersytetu w Białymstoku

powrót