Poczta UwB Facebook
 
Jubileusz 50-lecia pracy naukowej prof. Rafała Piwowarskiego

Na zaproszenie dr hab. Danuty Urygi, prof. APS – Dyrektor Instytutu Pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej - przedstawiciele Wydziału (prof. M. Sobecki, prof. E. Kryńska, dr hab. A. Korzeniecka-Bondar, prof. UwB i dr M. Kowalczuk-Walędziak) uczestniczyli w seminarium naukowym zorganizowanym z okazji Jubileuszu 50- lecia pracy naukowej prof. Rafała Piwowarskiego. Pan Profesor przez 20 lat związany był z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii UwB, pełniąc ważne funkcje i dbając o jego rozwój naukowy. Ważnym punktem spotkania, prowadzonego przez prof. Stefana Kwiatkowskiego, był wykład Jubilata pt. Od sieci szkolnej do TALIS'a.
Szanownemu Jubilatowi, Drogiemu Koledze, cała społeczność Wydziału składa życzenia wszelkiej pomyślności i wielu lat satysfakcjonującej aktywności naukowej.

powrót