Poczta UwB Facebook
 
POROZUMIENIE z Fundacją #BiałystokDziałaMy

02 czerwca 2022 zostało podpisane porozumienie o współpracy Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku z Fundacją #BiałystokDziałaMy. Fundację reprezentowała Vita Wirynieja Kociubajło – Prezes Zarządu Fundacji, zaś Wydział Nauk o Edukacji Dziekan Mirosław Sobecki. Współpraca ma na celu realizację wielorakich działań będących reakcją na nowe potrzeby edukacyjne, służących propagowaniu nowych rozwiązań problemów edukacyjnych oraz budowaniu więzi z organizacjami lokalnymi. Porozumienie zostało podpisane z inicjatywy Alicji Korzenieckiej – Bondar oraz Magdaleny Jarosz - Skiepko.

 

powrót