Poczta UwB Facebook
 
Wydział Nauk o Edukacji Uniwersytet w Białymstoku zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w XVIII Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki oraz w Dniach Otwartych Wydziału Nauk o Edukacji

powrót