Poczta UwB Facebook
 
SEMINARIUM METODYCZNE

Powszechne Towarzystwo Oświatowe „Edukacja Narodowa” im. Ks. Grzegorza Piramowicza w Białymstoku, II Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku oraz Narodowe Forum Doradztwa Kariery w Warszawie wraz z Partnerami Merytorycznymi Uniwersytetem w Białymstoku, Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, Poradnią Psychologiczną nr 2 realizują działania w zakresie tworzenia szkoły ćwiczeń -miejsca rozwoju zawodowego dyrektorów i nauczycieli, którzy stosują w swojej pracy ciekawe rozwiązania dydaktyczne, organizacyjne, wychowawcze.

W ramach działań projektu serdecznie zapraszamy studentów na seminaria  wzmacniające kompetencje do pracy w sektorze edukacji.

SEMINARIUM METODYCZNE

11 maja 2022 r. Wydział Nauk o Edukacji

12.00 – 12.15 – Szkoła Ćwiczeń – otwarcie seminarium

12.15 – 14.30 – Inteligencja emocjonalna – Katarzyna Kaczyńska

14.30 – 15.00 – przerwa kawowa

15.00 – 17.15 – Pozytywna dyscyplina w szkole i klasie  – Barbara Osipczuk 

Inteligencja emocjonalna  - Inteligencja emocjonalna to kompetencja, której posiadanie poprawia komunikację z ludźmi i zapewnia sukcesy zawodowe. To przede wszystkim podstawa do tworzenia trwałych, zdrowych relacji, ponieważ w nawiązywaniu ich kluczową rolę odgrywa rozpoznawanie swoich i czyichś emocji.  Dzięki tej umiejętności lepiej rozumiemy świat innych osób, ale mamy także większą świadomość siebie i tego, jak postrzegamy otoczenie. Bez niej, czyli bez świadomości, kontroli własnych emocji, zapału i wytrwałości w dążeniu do celu, a także zdolności do empatii oraz odczytywania zachowań społecznych trudno mówić o gotowości do stawienia czoła wyzwaniom współczesnego świata. Na spotkaniu przedstawimy dlaczego jest ważna i jak wspierać jej rozwój u dzieci. Prowadząca Katarzyna Kaczyńska psycholog, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Białymstoku, ekspert w zakresie wspierania rozwoju uzdolnionych dzieci, kreatywnego rozwiązywania problemów, twórczego myślenia oraz stymulowania zdolności. 

Pozytywna dyscyplina w szkole i klasie   - Pozytywna Dyscyplina Jane Nelsen to oparty na szacunku system wychowawczy, który zamiast kar i nagród oferuje zrozumienie dziecka i przyczyn trudnych zachowań, bierze pod uwagę długofalowy rezultat pracy wychowawczej, podpowiada dziesiątki sposobów na budowanie współpracy w rodzinie/instytucji i rozwijanie u dzieci takich życiowych kompetencji jak zaangażowanie, odpowiedzialność, szacunek, poczucie humoru i wiele innych. Pomaga dzieciom i dorosłym współpracować dla wspólnego dobra, osiągać codzienne rezultaty bez walk i każdego dnia budować coraz silniejszą relację. Na spotkaniu przedstawimy 5 filarów pozytywnej dyscypliny oraz 4 błędne strategie złego zachowania dzieci.   Prowadząca Barbara Osipczuk – nauczycielka, oligofrenopedagog, doradca metodyczny w Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Białymstoku, Edukatorka Pozytywnej Dyscypliny dla Rodziców i Nauczycieli, stosująca ją w swoim życiu prywatnym i zawodowym. Narzędzia PD sprawiają, że życie staje się łatwiejsze.

Zgłoszenia drogą mailową do 5 maja przyjmują:

dr Monika Zińczuk, m.zinczuk@uwb.edu.pl

dr Barbara Dudel, d.dudel@uwb.edu.pl

Liczba miejsc ograniczona.

Serdecznie zapraszamy do udziału !                                                                                                                           

powrót