Poczta UwB Facebook
 
Nowa publikacja pt. Mentoring jako metoda wsparcia społecznego. Studium teoretyczno-empiryczne

Z radością informujemy, iż ukazała się książka autorstwa Agaty Butarewicz-Głowackiej pt. Mentoring jako metoda wsparcia społecznego. Studium teoretyczno-empiryczne. Niniejsza publikacja podejmuje problematykę mentoringu jako metody wsparcia społecznego. W książce podjęto próbę diagnozy działań opartych na mentoringu społecznym w Polsce, realizowanych w ramach programu Starszy Brat Starsza Siostra, z zastosowaniem strategii badań ilościowo-jakościowych. Praca pogłębia wiedzę naukową z zakresu pedagogicznych efektów działalności mentoringowej w środowisku lokalnym. Książka ta adresowana jest do wszystkich osób zaangażowanych w realizację mentoringu społecznego: mentorów, podopiecznych, koordynatorów wolontariatu i mentoringu, przedstawicieli organizacji zainteresowanych wdrożeniem mentoringu, badaczy zajmujących się tą problematyką, a także profesjonalistów podejmujących działania w systemie edukacji i pomocy społecznej oraz nauczycieli, studentów pedagogiki czy pracy socjalnej.

powrót