Poczta UwB Facebook
 
Nowa publikacja pracowników Wydziału Nauk o Edukacji

Z radością informujemy, iż ukazała się książka autorstwa Katarzyny Nadachewicz i Małgorzaty Bilewicz pt. „Nauczyciel wczesnej edukacji wobec wyzwań pedagogiki inkluzyjnej”. Niniejsza publikacja podejmuje problemy związane z szeroko pojętym nurtem edukacji włączającej. Praca pogłębia wiedzę naukową z zakresu funkcjonowania nauczycieli wczesnej edukacji w środowisku inkluzyjnym szkoły. Przedstawia z jednej strony oczekiwania rodziców w stosunku do nauczyciela, a z drugiej opinie nauczycieli na temat wyzwań w codziennej pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Książka adresowana jest szczególnie do nauczycieli oraz osób zainteresowanych procesem wyrównywania szans edukacyjnych wszystkich uczniów.

powrót