Poczta UwB Facebook
 
Dzień Rektorski

 

 

Na podstawie § 12 ust. 3 regulaminu studiów rektor Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr hab. Robert W. Ciborowski ogłasza, iż na wniosek Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu w Białymstoku dzień 4 czerwca 2021 r. będzie dniem rektorskim.

Dzień Rektorski nie dotyczy studentów Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego.

powrót