Poczta UwB Facebook
 
Building interconnected teaching for an interconnected world

Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowym webinarium nt. 'Building interconnected teaching for an interconnected world', współorganizowanym przez Wydział Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu w Sarajewie. Webinarium odbędzie się 1 czerwca 2021 roku, w godz. 12:00 - 13:30 na platformie Zoom. Celem webinarium jest dyskusja i wymiana polsko-bośniackich doświadczeń w zakresie kształcenia uczniów do rozumienia procesów zachodzących w globalizującym się świecie i funkcjonowania w wieloetnicznych, wielokulturowych i multijęzycznych społeczeństwach. 

Webinarium jest certyfikowane, język spotkania - angielski. Zgłoszenie chęci uczestnictwa via email: noe.international@uwb.edu.pl (imię i nazwisko, afiliacja) do dnia 28 maja 2021 do godz. 15:00. Link do spotkania zostanie przekazany osobom zainteresowanym 31 maja 2021.

powrót