Poczta UwB Facebook
 
Międzynarodowa Konferencja Naukowa 'DZIECKO W HISTORII – MIĘDZY GODNOŚCIĄ A ZNIEWOLENIEM'

Katedra Historii i Teorii Wychowania
Wydziału Nauk o Edukacji
Uniwersytetu w Białymstoku

serdecznie zaprasza na

Międzynarodową Konferencję Naukową
„DZIECKO W HISTORII – MIĘDZY GODNOŚCIĄ A ZNIEWOLENIEM”
organizowaną z okazji 40-lecia
Katedry/Zakładu Historii Wychowania (1980-2020)

BIAŁYSTOK, 24-25 MAJA 2021 R.

Partnerem konferencji jest Województwo Podlaskie

Konferencja odbędzie się w formie zdalnej (YouTube + MS Teams).

Szczegóły dotyczące programu oraz transmisji dostępne są na stronie:
http://dzieckowhistorii.uwb.edu.pl

Program konferencji:
Program

 

powrót