Poczta UwB Facebook
 
Anna Józefowicz została doktor habilitowaną w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

Uchwałą Rady Dyscypliny Pedagogika Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 kwietnia 2021 w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego, nadano dr Annie Józefowicz stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Osiągnięcie naukowe Habilitantki, monografia pt. „Obrazy dzieciństwa w polskiej prozie dziecięcej XXI wieku. W poszukiwaniu kontekstów edukacyjnych", zostało uznane za znaczny wkład w rozwój dyscypliny naukowej pedagogika.

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

powrót