Poczta UwB Facebook
 
Wykład otwarty Pana Profesora Lecha Witkowskiego - 'Wybuchowe idee dla pedagogiki i edukacji (kilka przykładów z moich książek)'

Zaproszenie pdf na Wykład otwarty Pana Profesora Lecha Witkowskiego - 'Wybuchowe idee dla pedagogiki i edukacji (kilka przykładów z moich książek)'W ramach realizacji projektu Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego „Wykłady otwarte wybitnych Profesorów” 01 czerwca 2021 roku o godzinie 10:00 odbędzie się siódme spotkanie z tego cyklu. Wykład pod tytułem „Wybuchowe idee dla pedagogiki i edukacji (kilka przykładów z moich książek)” wygłosi Pan Profesor Lech Witkowski.
Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Wydział Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku oraz Oddział PTP w Białymstoku, w trybie on-line i odbędzie się na platformie Microsoft Teams. Zgłoszenie na wykład wymaga wypełnienia i wysłania formularza, który znajduje się pod linkiem https://noe.uwb.edu.pl/link/612a129e4f832d4ee64bf8e78f181208, do dnia 27 maja br. Osoby, które zgłoszą swój udział w spotkaniu, 28 maja otrzymają link do wykładu. W przypadku problemów technicznych można kontaktować się z Panem Tomaszem Krynickim pod numerem telefonu 85 745 77 50, lub adresem t.krynicki@uwb.edu.pl
Zapraszamy gorąco do udziału w tym przedsięwzięciu i prosimy o rozpropagowanie informacji na ten temat w środowisku akademickim oraz wśród praktyków, nauczycieli, dyrektorów placówek oświatowych, wychowawców.

Z serdecznym pozdrowieniem,

Prof. dr hab. Agata Cudowska Wiceprzewodnicząca
Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego
Uniwersytet w Białymstoku Wydział Nauk o Edukacji
Koordynator projektu

oraz

Dr hab. Piotr Kostyło, prof. UKW Przewodniczący
Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Wydział Pedagogiki

Nota biograficzna o Prof. L. Witkowskim

powrót