Poczta UwB Facebook
 
Monografie naukowe redagowane przez pracowników Zakładu Dydaktyki Ogólnej

Z radością informujemy, że w serii wydawniczej Edukacja w Dialogu i Perspektywie, tworzonej przez pracowników Zakładu Dydaktyki Ogólnej od 2002 roku i obejmującej 27 tomów, ukazały się trzy kolejne monografie pod redakcją naukową, wydane w Wydawnictwie Uniwersytetu w Białymstoku:

  • Edukacja w przestrzeni społecznej - paradygmaty zmian, (red.) Anna Karpińska, Katarzyna Borawska-Kalbarczyk, Alina Szwarc;
  • Edukacja zorientowana na ucznia i studenta, (red.) Anna Karpińska, Walentyna Wróblewska, Piotr Remża;
  • Nauczyciel we współczesnej rzeczywistości edukacyjnej, (red.) Anna Karpińska, Monika Zińczuk, Karol Kowalczuk.

Książki stanowią pokłosie Augustowskich Spotkań Naukowych organizowanych co dwa lata. Mamy nadzieję na kolejne Spotkanie we wrześniu 2022 roku.

powrót