Poczta UwB Facebook
 
Studia licencjackie na kierunkach pedagogicznych - wymiana polsko-włoskich doświadczeń

W ramach współpracy dydaktyczno-badawczej z Uniwersytetem w Bergamo (Włochy), kolejny już raz przedstawiciele Wydziału Nauk o Edukacji zostali zaproszeni do dyskusji i wymiany doświadczeń w zakresie doskonalenia procesu kształcenia nauczycieli i pedagogów w uczelniach wyższych. W tym roku przedmiotem obrad online, które odbyły się 23 kwietnia 2021 r., były wyzwania i problemy w zakresie kształcenia studentów pedagogiki na poziomie studiów licencjackich. W spotkaniu udział wzięła dr Marta Kowalczuk-Walędziak - prodziekan ds. współpracy międzynarodowej, która dokonała charakterystyki studiów licencjackich na naszym Wydziale oraz przedstawiała wyniki badań absolwentów, a dotyczących oceny jakości kształcenia w toku odbytych przez nich studiów. Spotkaniu towarzyszyła ożywiona dyskusja na temat sposobów doskonalenia wiedzy i umiejętności studentów, by lepiej przygotowywać ich do współczesnych wyzwań na rynku pracy.


powrót