Poczta UwB Facebook
 
International Virtual Academic Collaboration Project: Children’s Rights Studies Online Dr hab. Krzysztof Sawicki koordynatorem z ramienia Wydziału

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Nauk o Edukacji jest partnerem w International Virtual Academic Collaboration Project: Children’s Rights Studies Online (CRS Online) finansowanym przez Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej DAAD (German Academic Exchange Service). W projekcie uczestniczy 14 uniwersytetów partnerskich: Niemiec, Polski, Australii, Rumunii, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Cypru, Niderlandów, Chile, Argentyny i Hiszpanii. Całość koordynuje University of Applied Sciences, Potsdam.

Celem projektu jest realizacja eksperckich wykładów dotyczących praw dziecka, badań partycypacyjnych z dziećmi, Konwencji ONZ dostępnych dla szerokiej rzeszy odbiorców. Planowane są 3 moduły online z kilkoma sesjami. Planowana jest szkoła letnia dla studentów uczelni partnerskich oraz międzynarodowa konferencja CREAN (Children`s Rights Academic Network): Interdisciplinary and Intersectional Challenges in Childhood Studies and Children's Rights.

Projekt realizowany w powiązaniu z anglojęzycznymi studiami magisterskimi z zakresu praw dziecka. Więcej szczegółów pod adresem: www.fh-potsdam.de/macr

Koordynatorem projektu z ramienia Wydziału jest Dr hab. Krzysztof Sawicki

Realizacja projektu: 01.10.2020 – 30.09.2021

Więcej: www.childrensrightsstudies.online

 

powrót