Poczta UwB Facebook
 

Informujemy, że od najbliższej soboty, to jest od dnia 17.10.2020 r. wszystkie zajęcia na wszystkich kierunkach na Wydziale Nauk o Edukacji UwB prowadzone będą wyłącznie w trybie zdalnym.
Jest to konsekwencja wejścia miasta Białystok do tak zwanej "strefy czerwonej", w której edukacja w szkołach ponadpodstawowych i wyższych przechodzi w pełni na tryb zdalny.

Szczegółowe informacje będą podawane na bieżąco.

powrót