Poczta UwB Facebook
 
Ogłoszenie

W dniach 14-15 września 2020 planowane są dodatkowe terminy obron prac dyplomowych. Szczegóły promotorzy mogą ustalić z Panią Moniką Łukaszuk (m.lukaszuk@uwb.edu.pl; 85-745-75-22).

powrót